NWO Promotiebeurs voor Leraren toegekend aan Zuydpromovendus

Op 5 september ontving docent aan Zuyd Hogeschool en promovendus Vincent van der Meer de NWO Promotiebeurs voor Leraren. Een heel bijzondere prestatie aangezien de NWO de beurs in deze ronde maar aan zestien van de zestig onderzoeksvoorstellen toekende. Hij kreeg de beurs voor zijn onderzoek ‘Verwijderde bestanden blijven vinden: over het doorontwikkelen en toekomstbestendig maken van deze digitaal forensische specialisatie’.

Vincent van der Meer

Vincent verricht naast zijn docentschap onderzoek in het kader van zijn PhD Digital Forensics. Daarom is hij regelmatig op het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) aan het werk onder begeleiding van Jeroen van den Bos en Harm van Beek. Vanuit de Open Universiteit wordt hij begeleid door Marko van Eekelen en Hugo Jonker. Vincent is enorm trots op zijn begeleidingsteam en de externe erkenning vanuit de NWO. De jury beoordeelt de kwaliteit van Vincent als kandidaat als zeer goed. Ook is volgens de jury zijn begeleidingsteam zeer relevant, waardoor er een sterke inbedding is van het onderzoek in de wetenschap, het onderwijs en de praktijk.

Digital Forensics

Met de toename van allerlei vormen van cybercrime en de daarmee samenhangende behoefte aan cybersecurity groeit het belang van digitaal forensisch onderzoek. Steeds vaker blijkt onderzoek naar bewijsmateriaal in digitale bestanden of grote hoeveelheid data, de sleutel tot het oplossen van misdrijven. Bovendien groeit de omvang van het te onderzoeken materiaal exponentieel, waardoor geautomatiseerde oplossingen noodzakelijk zijn geworden. Digital Forensics levert oplossingen om grondig en forensisch verantwoord computeronderzoeken en interne fraudeonderzoeken uit te voeren. Vincent ontvangt de beurs voor onderzoek om Digital Forensics toekomstbestendig te maken. In het bijzonder richt hij zijn onderzoek op het terugvinden van verwijderde bestanden (het zogenaamde file carving).

De eerste resultaten

De kennis die Vincent tijdens zijn onderzoek opdoet wordt direct in het onderwijs ingezet. Momenteel begeleidt Vincent Guy Dols, een afstudeerder van de opleiding HBO-ICT van Zuyd Hogeschool. Guy houdt zich bezig met bestandsfragmentatie. Vincent: “Zijn afstudeerwerk vormt een belangrijk fundament voor mijn eerste onderzoek en publicatie.” Daarnaast werkt Vincent samen met Jeroen van den Bos aan een paper over het ‘hoe en waarom’ van Reverse Engineering Data. Studenten van de opleiding HBO-ICT kunnen tijdens hun derde of vierde jaar onder andere bij Vincent een minor volgen over Reverse Engineering Data.

Promotiebeurs voor Leraren

Leraren die in aanmerking willen komen voor een promotiebeurs moeten een promotor aan een Nederlandse universiteit zoeken en een onderzoeksplan indienen bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De keuze voor een onderzoeksonderwerp is vrij. Belangrijk bij het promotieonderzoek is dat de opgedane kennis en onderzoekservaring ten goede komen aan de wetenschap én aan de onderwijspraktijk. Leraren die worden toegelaten, worden voor een periode van vijf jaar maximaal 0,4 fte per jaar vrijgesteld van onderwijs om met behoud van salaris te werken aan hun promotieonderzoek.

Item delen