Nieuw lectorenplatform PRIO zet praktijkgericht ICT-onderzoek op de kaart

Maak kennis met het platform PRIO (Praktijkgericht ICT-onderzoek): een nieuw lectorenplatform dat op 1 september officieel erkend werd door Regieorgaan SIA. Het doel: het vergroten van de impact en zichtbaarheid van ICT-onderzoek vanuit hbo-instellingen. Met het nieuwe lectorenplatform werken alle hogescholen in Nederland samen om praktijkgericht ICT-onderzoek en -onderwijs op de kaart te zetten.

 

PRIO wil de samenwerking verbeteren van ICT-onderzoeksgroepen van hbo-instellingen en universiteiten, tussen onderwijs en onderzoek en tussen onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke instellingen.

Vijf thema’s

PRIO stelt vijf thema’s centraal:

Learning & Education: over het inzetten van ICT in het onderwijs en mensen in staat stellen zich verder te ontwikkelen in de maatschappij

Responsible Application of Data & AI: over op een verantwoorde manier omgaan met kunstmatige intelligentie en het toepassen van grote hoeveelheden data

Digital Cities & Communities: over het verbeteren van de levenskwaliteit in steden met digitale technologie

Health & Wellbeing: over de inzet van ICT om mensen gezonder en langer te laten leven

Cybersecurity: over bescherming van bijvoorbeeld servers, mobiele apparaten en gegevens tegen aanvallen

Gesprekspartner AI Coalitie

PRIO is voortvarend van start gegaan. Het platform is gesprekspartner namens het hbo in de AI Coalitie; een initiatief van het Nederlandse bedrijfsleven waar ook veel kennisinstellingen bij aangehaakt zijn.

Online platform

Meer informatie over het platform vind je op www.platformprio.nl.

Item delen