Nationale Studenten Enquête 2018 van start

De Nationale Studenten Enquête (NSE) 2018 is van start. Bijna 750.000 studenten zijn per mail uitgenodigd hun mening te geven over hun opleiding. Dat gebeurt ieder jaar massaal: gemiddeld vult ongeveer 1 op de 3 studenten de enquête in.

 

Via de enquête kunnen studenten hun oordeel geven over aspecten als de inhoud van de opleiding, verworven vaardigheden, voorbereiding op de beroepsloopbaan, docenten, studieroosters en studiefaciliteiten.

 

Uitkomst

Het ministerie van OCW heeft in overleg met de hoger onderwijsinstellingen opdracht gegeven aan Studiekeuze123 voor het organiseren van het landelijk onderzoek. De uitkomst van de enquête wordt gebruikt als studiekeuze-informatie en als beleidsinformatie voor bestuurders en kwaliteitszorgmedewerkers. 73 hogescholen en universiteiten doen mee aan de NSE 2018.

Item delen