Migratie HBO-i-Teamsomgeving

December 2022 stapte HBO-i over van een Teamsomgeving van Avans Hogeschool naar een eigen Teamsomgeving. In deze digitale community of practice vinden docenten van aangesloten ict-opleidingen elkaar voor informatie over allerlei onderwerpen. Wat merk je van de overstap? En wat moet je doen om aangehaakt te blijven, of om als nieuwe deelnemer toegevoegd te worden aan deze omgeving?

Wat verandert er?

In grote lijnen verandert er niets. Alle bestanden zijn overgezet en de kanalen zoals je die kende zijn meeverhuisd naar de nieuwe omgeving. Wel is de naam aangepast, om zo tot een eenduidige structuur te komen. De rollen blijven hetzelfde; iedereen is als guest aanwezig vanuit het eigen hogeschoolaccount. Wil je naar de HBO-i-omgeving, selecteer dan in het Teamsoverzicht rechtsbovenin naast je profielafbeelding de HBO-i-omgeving via het uitklapmenu. Dit krijg je te zien als je op de naam van je eigen hogeschool klikt. De ervaring leert dat gastbezoek in een Teamsomgeving via de browser het meest praktisch is.

Hoe blijf je lid van deze omgeving?

Om de HBO-i-omgeving te bezoeken, moet je opnieuw uitgenodigd worden. 21 december vond er een bulk import plaats, waarbij een deel van de deelnemers die uitnodiging ontvangen heeft. De helft van de aangeschreven mensen heeft echter niets gekregen. Controleer daarom via deze link of je toegang hebt tot de nieuwe omgeving. Is dat niet het geval en wil je dat wel? Stuur een mail naar Julian van der Kleijn; hij zorgt ervoor dat je alsnog een uitnodiging krijgt. Ook als je nog niet eerder lid was, maar dat wel wenst, kun je een mail sturen naar het eerder genoemde mailadres.

Over de HBO-i-Teamsomgeving

De HBO-i-Teamsomgeving is voor alle docenten van de aangesloten ict-opleidingen relevant. Je vindt hier informatie over de invulling van de propedeuse, over diverse doorstroomprofielen, over de stand van zaken rondom de ontwikkeling van de Domeinbeschrijving, aanvullingen vanuit het datadomein en verschillende onderwijssoorten. Kortom, een uitgebreid spectrum dat je kan helpen met het beantwoorden van vraagstukken vanuit ons onderwijs. We heten je graag van harte welkom in deze digitale community of practice.

Item delen