Lectorale rede HvA-lector Marten Teitsma over quantumcomputing

“We weten nog niet exact wanneer we de toepassingen kunnen verwachten, wel dát dit gaat gebeuren.” Marten Teitsma is als lector Applied Quantum Computing bij de HvA betrokken bij de laatste ontwikkelingen in onderzoek en onderwijs rondom quantumtechnologie. In zijn lectorale rede vertelt hij welke stappen bedrijven, overheden en kennisinstellingen moeten nemen om goed voorbereid te zijn.

Minor Applied Quantum Computing

Nederland en de EU investeren flink in quantumcomputing. In zijn lectorale rede vertelt Teitsma over de nieuwe technologie en hoe hierop geanticipeerd wordt in onderzoek en onderwijs. HvA-studenten werken al op quantumcomputers van bijvoorbeeld IBM. En terwijl tot voor kort vooral universiteiten zich bezighielden met fundamenteel onderzoek naar quantumtechnologie, groeit inmiddels de vraag vanuit organisaties om toepassingen van quantumcomputers vanuit de praktijk te onderzoeken. Door als eerste hogeschool in Nederland de nieuwe minor Applied Quantum Computing aan te bieden, vervult de HvA hierin een bijzondere rol.

Meer over dit onderwerp

Lees in dit artikel van de HvA meer over de ontwikkelingen op het gebied van quantumcomputing en de invulling van de minor Applied Quantum Computing. Daar vind je ook links om de lectorale rede van Marten Teitsma terug te lezen of te luisteren.

Item delen