Landelijke conferentie Associate degree op 8 november

Op 8 november wordt in Almere de eerste landelijke conferentie over Associate degree-opleidingen gehouden. Tijdens de conferentie worden Ad-opleidingen vanuit verschillende invalshoeken belicht: vanuit docenten, decanen en (studie)loopbaanbegeleiders, de voor- en vervolgopleidingen, werkgevers, het management, de beleidsmakers en de studenten zelf.

Ad Toptalentprijs

Thema’s die aan bod komen zijn onder andere de omschrijving van niveau 5, de aansluiting van de Associate degree op mbo, vo, hbo en het werkveld, voorbeelden van inspirerend Ad-onderwijs en de ervaringen van studenten, docenten en werkgevers. Dagvoorzitter Nadia Moussaid, bekend van onder andere programma’s als De Nieuwe Maan en Brandpunt+, presenteert de conferentie. Bovendien wordt de eerste Ad Toptalentprijs uitgereikt door minister van OCW Ingrid van Engelshoven.

Landelijk Overlegplatform Associate degrees

De conferentie wordt georganiseerd door CAOS, in samenwerking met Windesheim Flevoland, het Landelijk Overlegplatform Associate degrees, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de gemeente Almere. Het landelijk overlegplatform wordt georganiseerd door de Vereniging Hogescholen. Alle hogescholen in Nederland die de Associate degree opleiding aanbieden of willen gaan aanbieden kunnen deelnemen aan dit platform.

Aanmelden en meer informatie

De conferentie is op 8 november van 9.00 tot 17.30 uur bij Kunstlinie Almere Flevoland. Iedereen is welkom om de conferentie bij te wonen. Voor het volledige programma en om je aan te melden kijk je hier.

Item delen