Kritiek Vereniging Hogescholen op rapport AWTI

12 juni overhandigde de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) het adviesrapport ‘Het stelsel op scherp gezet’ aan minister Van Engelshoven (Onderwijs), over de toekomst van het Nederlands stelsel van hoger onderwijs. De Vereniging Hogescholen zet vraagtekens bij de aanbevelingen van de Adviesraad.

 

Hoewel de Vereniging Hogescholen zich kan vinden in de ontwikkelingen die de AWTI signaleert, is de vereniging het niet eens met de aanbevelingen die de AWTI op die gebieden doet. De AWTI vraagt terecht aandacht voor een sterkere profilering van hogescholen en universiteiten, en voor meer mogelijkheden tot samenwerking, aldus de Vereniging Hogescholen. Ook onderschrijft de vereniging net als de adviesraad het belang van een Leven Lang Ontwikkelen. Maar de Vereniging Hogescholen stelt dat de voorstellen die de AWTI doet om de kwaliteit van het hoger onderwijs verder te verbeteren, niet genoeg rekening houden met recente sectorakkoorden, initiatieven die in de beginfase van uitvoering zijn (zoals de Wetenschapsagenda) en lopende gesprekken (bijvoorbeeld tussen de Vereniging Hogescholen en VSNU). Dat de aanbevelingen berusten op centralistische planvorming, kan ook op afkeuring rekenen.

Meer informatie

Lees hier meer over de kritiek van de Vereniging Hogescholen op de aanbevelingen van de adviesraad. Lees hier het rapport ‘Het stelsel op scherp gezet’.

Item delen