Jaarplan HBO-i 2021

Waar houdt Stichting HBO-i zich mee bezig komend jaar? Tijdens het platformoverleg in februari stelden we het HBO-i Jaarplan 2021 vast. Hierin staat beschreven op welke structurele activiteiten en nieuwe projecten we ons zullen focussen. Het jaarplan kwam tot stand in overleg met het HBO-i-netwerk, via de platformbijeenkomsten, de HBO-i raad van advies en het HBO-i directeurenoverleg. Aan de basis ligt het HBO-I Beleidsplan 2018 – 2021.

Afstemming, samenwerking en de domeinbeschrijving

Een substantieel deel van de activiteiten van HBO-i bestaat uit het voortzetten van projecten die eerder al startten. Daaronder vallen bijvoorbeeld het faciliteren van de platformbijeenkomsten (vier keer per jaar), de Kijkjes in de Keuken (twee keer per jaar), het jaarlijkse HBO-ICT Job & Student Event, de stamoverleggen en het Ad-overleg. Ook continueren we de HBO-i nieuwsbrief, met onder andere nieuws van aangesloten HBO-i-opleidingen, en het optimaliseren en actualiseren van de website van HBO-i. Verder blijft HBO-i zich richten op afstemming met en samenwerking tussen HBO-i-opleidingen. Ook afstemming en samenwerking op het gebied van onderzoek ondersteunen we, door het PRIO platform te ondersteunen en hierin te participeren. Een andere structurele activiteit is het onderhouden van de HBO-i domeinbeschrijving. Ten slotte blijven we actief in de onderlinge afstemming met de Vereniging Hogescholen.

Nieuwe projecten

In 2021 willen we verschillende nieuwe projecten en samenwerkingsverbanden opstarten. In de loop van dit jaar zoeken we projectleiders en deelnemers voor die projecten. In onderlinge afstemming stellen we dan projectplannen op die aansluiten bij de behoeftes, wensen en mogelijkheden van aangesloten hogescholen. We hebben onder andere ambities om in 2021:

– structureel overleg te versterken voor onderlinge afstemming over AI en Data science

– structureel overleg te starten voor onderlinge afstemming over Cybersecurity

– een HBO-i-brede Intervisie afstuderen in te richten

– een project te starten om de impact van online leren en werken te verkennen

– kennis te delen en van elkaar te leren bij de transitie van onderwijsinstelling naar kennisinstelling

Item delen