“Inbreng bedrijfsleven essentieel bij herziening curriculum funderend onderwijs”

Als Nederland haar toonaangevende positie op het gebied van innovatie en technologie wil behouden, moeten we nu investeren en vernieuwen. Het ontwikkelen van technische en digitale vaardigheden verdient daarom extra aandacht bij het herzien van het curriculum voor het funderend onderwijs.

 

Dat stellen Jet-Net, VNO-NCW, FME, Koninklijke Metaalunie, UNETO-VNI, Bouwend Nederland en MKB-Nederland in een brief aan informateur Zalm en de onderhandelende partijen. “We leven in een wereld waarin technische en digitale ontwikkelingen in elke sector doordringen en overal een plek opeisen. De vraag moet dus niet zijn waar in het curriculum techniek een plek heeft, zoals gesteld in de ‘Kamerbrief over vervolg curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs’, maar hoe ze óveral een plek krijgt.”

 

Belangrijkste partner

Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is essentieel om vakkundige professionals op te leiden die voldoen aan de vraag van het bedrijfsleven. “In een wereld waarin technologische innovaties elkaar steeds sneller opvolgen, veranderen ook de eisen die worden gesteld aan het bedrijfsleven – zowel het grootbedrijf als het MKB – en de mensen die hierin werkzaam zijn. Van onze toekomstige medewerkers verwachten we dat ze voldoende vakbekwaam, technisch en digitaal vaardig zijn. Om dit te realiseren is het onderwijs een van de belangrijkste partners van het bedrijfsleven; alleen onderwijs dat meebeweegt met en inspeelt op veranderingen kan de jeugd voldoende voorbereiden op de toekomstige arbeidsmarkt.”

 

Bedrijfsleven betrekken

De opstellers van de brief verzoeken dan ook om vooral het bedrijfsleven te betrekken bij de herziening van het curriculum. “De inbreng van het bedrijfsleven mag, naast de belangrijke input van docenten en andere onderwijsstakeholders, niet ontbreken bij het formuleren van wat leerlingen moeten kennen en kunnen.” Het bedrijfsleven investeert via Jet-Net al 15 jaar in de samenwerking met het onderwijs. In deze periode is er veel kennis en ervaring opgebouwd over hoe deze samenwerking effectief vorm te geven en leerlingen al tijdens hun schoolcarrière de context van het bedrijfsleven mee te geven. Door de samenwerking van Jet-Net en vele andere bedrijven met honderden scholen en leraren is het aantal leerlingen dat voor een bèta-technisch profiel kiest enorm gestegen.

 

Lees hier de volledige brief aan informateur Zalm en de onderhandelende partijen.

Item delen