ICT-pact hoger onderwijs en rijksoverheid Noord-Nederland

Het hoger onderwijs en de rijksoverheid in Noord-Nederland gaan samen ICT-knelpunten te lijf. Met het ICT-pact willen zij onder andere meer innovatie bij de overheid bewerkstelligen en meer ICT’ers opleiden met de competenties die het Rijk nodig heeft. De deelnemers aan het ICT-pact werken bijvoorbeeld aan het opzetten van stages via het Rijks ICT-stagebureau en in- en doorstroom in het onderwijs.

 

Vertegenwoordigers uit het hoger onderwijsveld en van rijksoverheidsorganisaties willen er door het delen van ICT-kennis gezamenlijk voor zorgen dat het onderwijs beter aansluit op het werkveld. Verder moet de samenwerking bijdragen aan kennis en kunde rondom de inzet van ICT bij de overheid. Het ICT-pact moet ook zorgen voor meer innovatie bij de overheid. De deelnemers willen met het pact Nederland voorop laten lopen als kennisland en meer werkgelegenheid op ICT-gebied in Noord-Nederland creëren.

 

Kennistekort

Volgens de betrokkenen kampen hbo-instellingen met een tekort aan docenten met gedegen en up-to-date ICT-kennis. Ook stellen zij dat universiteiten te maken hebben met een groei in studentenaantallen, maar dat het onderzoek achterblijft waardoor het voor aspirant-docent-onderzoekers minder aantrekkelijk is om een academische carrière te starten. Daarnaast sluiten curricula niet altijd optimaal aan op de behoeften vanuit de samenleving en rijksoverheid.

 

Lees meer over de deelnemers en het kernteam van het ICT-pact en de concrete invulling van de samenwerking in dit artikel.