ICT Lyceum: informaticalessen voor het voortgezet onderwijs

“Iedereen groeit op met informatica. We kunnen niet meer zonder, maar er zijn steeds minder mensen die er iets van snappen. Ik probeer dat in Nederland naar een hoger niveau te brengen.” Samen met oud-collega Ron Matena zette Raymond Blankestijn, docent bij NHL Stenden, het ICT Lyceum op bij het Hondsrug College in Emmen. De lessen informatica zijn er een enorm succes.

Examenvak

Het begon met het verzorgen van informaticalessen voor de vwo-plus-klas. Vijf jaar geleden was het tijd voor de volgende stap: Raymond en zijn oud-collega Ron namen het initiatief voor het ICT Lyceum bij diezelfde middelbare school. “We stelden een curriculum samen en voldoen daarmee aan alle eisen van het SLO Schoolexamen Informatica; leerlingen kunnen het kiezen als examenvak. In de brugklas krijgen ze 6 uur per week informaticaonderwijs; in het tweede leerjaar 4 tot 5 uur per week. Die lesuren gaan af van de lessen theater, muziek, Nederlands en 1 uur bewegingsonderwijs. In de onderbouw behandelen we alle verplichte onderdelen. In de bovenbouw is er ruimte voor projecten. We werken dan samen met bedrijven. In het examenjaar doen leerlingen een meesterproef.”

Doorstroom

Het ICT Lyceum is een groot succes onder de leerlingen. “Naast de reguliere lessen organiseren we gastcolleges en eens per maand is er een digicafé. We geven dan een workshop en leerlingen die met een project bezig zijn, kunnen daaraan verder werken. Rond etenstijd zijn er snacks. Ook leerlingen die niet het ICT Lyceum volgen zijn welkom. De laatste keer kwamen er zo’n 80 leerlingen. Onder leerlingen die op het voortgezet onderwijs al informaticalessen krijgen, zie je een grotere doorstroom naar een ict-opleiding bij het hbo. En leerlingen die het ICT Lyceum gevolgd hebben, kunnen hun studie vaak nog versnellen ook.”

Docenten

Het succes is niet onopgemerkt gebleven; Raymond zet nu ook een ICT Lyceum op bij het RSG Wolfsbos in Hoogeveen. De grootste uitdaging is het vinden van voldoende docenten. “Bij Pabo’s zou er veel meer aandacht besteed moeten worden aan ict-onderwijs. Toekomstige docenten voor het basisonderwijs moeten ook steeds meer met informatica. Het digitale onderwijs in Nederland moet veel beter. Mijn droom is dat het ICT Lyceum in heel Nederland te volgen is, net zoals het Technasium. Met een goede grafische vormgeving en programmeertaal kun je prima communicatief vaardig zijn, probleem oplossen en je blijft wendbaar; je kunt je snel aanpassen aan de veranderende maatschappij. En het is belangrijk om jongeren bewust te maken van ethiek rondom ict. Eigenlijk moet iedere leerling ict krijgen.”

Meer informatie

Wil je meer weten over het ICT Lyceum en informaticalessen voor het voortgezet onderwijs, of ben je benieuwd wat jouw opleiding hiermee kan? Raymond vertelt je er met plezier meer over. Je kunt contact met hem opnemen via e-mail.