HvA biedt ICT-studenten traject lesbevoegdheid in strijd tegen lerarentekort

De opleiding HBO-ICT en de faculteit Onderwijs en Opvoeding van de HvA hebben de handen ineengeslagen om de strijd met het lerarentekort aan te gaan. Vanaf komend collegejaar krijgen ICT-studenten de mogelijkheid om een speciaal traject te volgen, dat samen met de lerarenopleidingen is opgezet, om binnen hun normale studieduur een tweedegraads lesbevoegdheid erbij te halen. Zo kunnen zij na hun afstuderen ook kunnen lesgeven op vmbo, mbo, en de onderbouw van havo en vwo.

Onzichtbaar tekort

Aanleiding voor dit initiatief is het nijpende landelijke lerarentekort, met name in de technische vakken. Qua onvervulde lerarenvacatures staat het vak informatica veruit aan de top in Nederland, zo blijkt uit de laatste Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren van het ministerie van OCW. Het vak ICT is extra de dupe, omdat dit specifieke lerarentekort onzichtbaar blijft. ICT is namelijk geen examenvak, dus schrappen scholen vaak dit vak wanneer er geen docent is. “Bij wiskunde merk je het direct als er geen docent is; maar bij ICT niet, omdat het onderwijs dan verdwijnt”, zegt Dineke de Rijk , docent bij de HvA-lerarenopleiding Mens en Technologie, en een van de initiators van de nieuwe route Teaching ICT.

Groeiende kloof vraag en aanbod

ICT-onderwijs is momenteel juist harder nodig dan ooit, aangezien in de ICT- en technieksector nu al een veel grotere vraag naar arbeidskrachten is dan aanbod. En met de energietransitie op komst, en de snelle digitalisering van de samenleving, neemt de vraag naar technisch en ICT-geschoold personeel in de toekomst nog eens sterk toe. Tegelijk kiezen scholieren nu juist minder vaak een technisch profiel . De kloof tussen vraag en aanbod wordt dus alleen maar groter. De Rijk: “Daarom moet je beginnen op scholen, met goede docenten die leerlingen enthousiasmeren.” 

Teaching ICT

Het nieuwe traject voor ICT-studenten, dat in september start, bestaat uit een combinatie van een themasemester, genaamd Teaching ICT, gevolgd door een minor Docent ICT. Die combinatie is voldoende om binnen de nominale studieduur een tweedegraads lesbevoegdheid te ontvangen, zodat afgestudeerden met hun diploma zowel in het bedrijfsleven terecht kunnen, als kunnen lesgeven op het vmbo, mbo, en de onderbouw van havo en vwo. Tijdens het nieuwe traject leren studenten onder andere hoe je een les ontwikkelt, scholieren motiveert en hoe je kunt toetsen. Alle vakken worden gegeven door zowel een docent HBO-ICT als een docent van de HvA-lerarenopleiding Mens en Technologie, die beiden hun eigen specialisme inbrengen. Ook krijgen studenten de laatste ICT-vaardigheden mee uit het landelijke HBO-i-framework. De studenten die hun lesbevoegdheid willen halen, lopen hun stage op een middelbare school. De HvA werkt samen met een netwerk van scholen, waar studenten direct terecht kunnen en goed begeleid worden.

EenVandaag

Actualiteitenprogramma EenVandaag schonk aandacht aan het groeiende tekort aan Informaticadocenten. Bekijk deze uitzending over het tekort aan docenten Informatica met Nina Bubic, student HBO-ICT die nu voor de klas staat, lerarenopleider Dineke de Rijk en Felienne Hermans van vakvereniging i&i.

Item delen