HS Leiden start Engelstalige deeltijd master Digital Forensics

Met ingang van het studiejaar 2023-2024 start Hogeschool Leiden met een nieuwe Engelstalige deeltijd masteropleiding (MSc) Digital Forensics. De master is bedoeld voor hoogopgeleide forensisch ict’ers die zich verder willen ontwikkelen tot digitaal forensisch expert.

Digitaal veiliger

Kennis en vaardigheden waarmee je de samenleving (digitaal) veiliger kunt maken, waren nog nooit zo relevant. Jaarlijks neemt cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit met zo’n 25 procent toe. Hogeschool Leiden wil hier een antwoord op bieden met de nieuwe master. De steeds uitdagender vraagstukken vergen een ander en hoger kennisniveau van digitaal forensisch onderzoekers in samenhang en samenwerking met andere disciplines in een internationale setting.

Hybride onderwijsprogramma

Tijdens het hybride onderwijsprogramma van de master Digital Forensics ontwikkelen de deelnemers zich tot hoogopgeleide professionals die de fundamenten van modern digitaal forensisch onderzoek begrijpen en kunnen toepassen op dagelijkse uitdagingen in het snel veranderende domein. Door middel van keuzemodules kan er worden gekozen voor verdieping in onderwerpen zoals Embedded Systems of Intelligence.

Toegepast onderzoek vanuit IoT Forensic Lab

Het gebruiken en toepassen van de nieuwste tools en technieken op het gebied van toegepast digitaal forensisch onderzoek is een essentieel onderdeel van de masteropleiding. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met het lectoraat Digital Forensics & E-Discovery van de hogeschool. De masterstudenten leren zich te bekwamen in onder andere het gebruik van Artificial Intelligence, onderzoek op het gebied van IoT en bijvoorbeeld het ontwikkelen van plug-ins voor de zoekmachine Hansken van het NFI, waarmee ook opsporingsdiensten werken tijdens strafrechtelijke onderzoeken. Het lectoraat beschikt over een eigen Digitaal Forensisch Lab op de campus van The Hague Security Delta (HSD); het nationaal innovatiecentrum voor veiligheid.

Toelatingseisen

Om in september 2023 te kunnen starten met de opleiding moeten de deelnemers in het bezit zijn van een diploma van de bacheloropleiding Informatica met opleidingsvariant Forensisch ICT, voldoende kennis hebben van de Engelse taal en beschikken over een relevante werkplek. Geïnteresseerden die niet de juiste studieachtergrond hebben (bachelor of universitaire opleiding), kunnen zich via een pre-master bekwamen die vanaf februari 2023 start. Voor geïnteresseerden organiseert Hogeschool Leiden op maandag 12 december om 19.00 uur een (online) informatieavond. Meer informatie over de opleiding, toelatingseisen en aanmeldprocedure vind je hier.

Item delen