Hogeschool Rotterdam voor een Smart & Social City

De techniekopleidingen van Hogeschool Rotterdam verenigen zich in het initiatief HRTech om samen te werken aan vernieuwing van het techniekonderwijs en aan praktijkgericht onderzoek. Voor het thema Smart & Social City bundelen de opleidingen op het gebied van communicatie, digitaal ontwerp en informatica de krachten. Themacoördinator Peter van Waart gaf een interview voor de nieuwsbrief van HRTech en vertelt hoe digitale technologie een stad niet alleen slimmer maar ook socialer kan maken.

Slimme technologie voor een sociale stad – interview Peter van Waart

Peter van Waart is, samen met Mirjam den Boer, themacoördinator Smart & Social City bij HRTech. Samen met allerlei partijen in onderwijs en stad werkt hij aan de inzet van digitale technologie voor een mensgerichte samenleving.

Smart tech voor de mens

Binnen Smart & Social City gaat het over het toepassen van slimme technologie in de stad op zó’n manier dat het menswaardig is. Digitale technologie is de afgelopen decennia ontwikkeld en sterk gegroeid, maar voornamelijk vanuit technisch perspectief. Terwijl het ook heel indringend is in onze leefomgeving en het dagelijkse leven van mensen. We moeten meer rekening houden met wat het doet en kijken hoe we de mens hierin centraal kunnen stellen – en niet de technologie zelf.

Gelijke kansen

Uiteraard moeten we rekening houden met privacy en veiligheid, maar het is veel groter dan dat en gaat eigenlijk meer over de waarden en doelen die we met elkaar willen nastreven. Dan hebben we het over democratie, inclusiviteit, gelijke kansen en een fatsoenlijk bestaan voor iedereen, en dus niet alleen voor mensen die digitaal vaardig zijn. Het kan niet zo zijn dat als je niet zo ‘digivaardig’ bent, je daardoor minder kans hebt op een woning, subsidie of toeslag. Digitale technologie in een slimme stad is er in de eerste plaats voor burgers. Het ontwerpen van smart city-toepassingen kunnen we niet aan bedrijven alleen overlaten. Ook de overheid en burgers zelf moeten daarin kunnen meedenken en meebeslissen.

Allemaal digitaal

Digitalisering is overal, maar wij richten ons specifiek op toepassing in de stad. Dan gaat het over de gebouwde omgeving en werken we bijvoorbeeld samen met IGO binnen de CityDeal Slimme Stad. Maar het gaat ook om zorg- en sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Daarin werken we samen met ZorgTech010 en EMI, onder andere binnen de CityDeal Slim Maatwerk. Daarin kijken we hoe digitalisering hulpverleners en -vragers in de zorg kan helpen, zodat mensen bijvoorbeeld langer thuis kunnen blijven wonen. En in weer andere projecten werken we samen met HRBS en de WdKA, het is heel breed dus.

Kennis delen

Ik doe al lange tijd onderzoek naar de slimme stad en heb gemerkt dat er veel over wordt gepraat dát steden slim moeten worden, maar veel minder over het hóe. Hoe pak je dat aan in de praktijk, welke methoden zijn er, hoe creëer je de juiste mindset en krijg je mensen mee in het proces? De kennis die wij hebben opgedaan, deel ik graag met anderen, omdat ik weet dat we dit alleen sámen voor elkaar kunnen krijgen. Daarom spreek ik regelmatig op conferenties en andere bijeenkomsten. Zo kom ik in contact met allerlei interessante praktijkpartners waarmee we een project kunnen doen of die graag een afstudeerder van de hogeschool willen.

Samen met de praktijk

Als themacoördinator wil je het netwerk van praktijkpartners versterken en probeer je een partner te vinden die voor meer opleidingen relevant is. Een Smart & Social City loopt dwars door alle ‘silo’s’ heen, dus multidisciplinaire samenwerking met de praktijk is essentieel om dat ideaal te bereiken. Opleiding en praktijk moeten samenwerken om studenten op de juiste manier op te leiden, zodat ze straks de skills hebben waar de praktijk om vraagt. Daartoe moeten we van beide de vernieuwers bij elkaar zien te brengen, dat zie ik als een belangrijke taak voor een coördinator.

VVV VONK

We werken veel samen met Innovatiecentrum VONK, ook wel de VVV voor innovatie in Rotterdam genoemd, omdat ze een loketfunctie hebben en doorverwijzen naar innovatieplekken in de stad. VONK* zit achter het stadhuis in het Timmerhuis. Het is nog niet officieel geopend, maar de ‘soft launch’ was met de hackathon van de Internet of Things Day op 8 april. Het centrum richt zich met name op ecologische duurzaamheid (klimaat, natuur, voeding), digitalisering en circulariteit en biedt alle Rotterdammers – bedrijven, kennisinstellingen en bewoners – een fysieke plek waar je naar binnen kunt lopen, kunt overleggen of brainstormen, een expositie kunt bekijken of een lezing bijwonen. En in OP4 vindt hier ook de kick-off plaats voor eerstejaars CMD-studenten van een project over duurzaamheid, rond de SDG’s. Ze gaan individueel aan de slag en kunnen ervoor kiezen een bestaande innovatie zichtbaar te maken of een eigen ontwerp als innovatie in te brengen.

* Lees meer over VONK in deze nieuwsbrief en meld je daarvoor aan op deze pagina.

Tweelingstad

Met CMI en de gemeente werken we samen aan een ‘digital twin city’, een digitale versie van Rotterdam, waarbij we gebruikmaken van ‘immersive technology’. Met behulp van gametechnologie, VR en AR kun je je virtueel ‘onderdompelen’ in de stad en maken we dingen zichtbaar die dat in de stenen stad niet zijn. Bijvoorbeeld luchtkwaliteit en temperatuur, maar ook alle panden van voor 1920 of waar in de stad bepaalde gezondheidsproblemen veel voorkomen. Allerlei toepassingen zijn mogelijk en daarmee is het interessant voor alle beroepsgroepen. Als je meer wilt weten over de mogelijkheden van de digitale stad, neem dan vooral contact met mij op. Ook als je bijvoorbeeld bij een leraren- of sociale opleiding werkt en niet direct weet hoe tech jouw vakgebied kan helpen, kunnen wij samen met jou kijken naar het potentieel en je helpen bij het bepalen van de vraag.

Bekijk een voorloper van de digitale stad op deze website.

Item delen