Hogeschool Rotterdam publiceert bundel Hoger beroepsonderwijs in 2030

Onlangs publiceerde Hogeschool Rotterdam het boek ‘Hoger beroepsonderwijs in 2030’. Het is een bundeling van kennis, visie en toekomstscenario’s van lectoren en docenten, die interessant is voor iedereen die betrokken is bij hoger beroepsonderwijs. Lector Ben van Lier, tevens lid van de Raad van Advies van HBO-i, vertelt meer over een van de onderwerpen die aan bod komt: de digitalisering van de samenleving.

Digitalisering van de samenleving

De bijdragen in de bundel ‘Hoger beroepsonderwijs in 2030’ hebben als doel de hogeschoolgemeenschap te prikkelen, tot denken aan te zetten en de horizon te verbreden in aanloop naar de nieuwe strategische agenda van de hogeschool. Ben van Lier (lector Internet of Things bij Hogeschool Rotterdam) is een van de auteurs en nam een essay over de digitalisering van de samenleving voor zijn rekening. Hogeschool Rotterdam interviewde hem over dit onderwerp en de gevolgen die de digitalisering van de samenleving heeft voor het hoger beroepsonderwijs.

Risico’s en bedreigingen

In het interview vertelt Van Lier dat de digitalisering van de samenleving al heel ver gevorderd is. “Overal waar we gebruik van maken zit data-informatie in, alleen zijn we ons daar nog niet altijd bewust van. De komende tien jaar zullen we nóg meer zien dat élk apparaat dat we gebruiken met een netwerk wordt verbonden.” Voor de gebruiker zitten er vaak positieve kanten aan, maar het zorgt ook voor nieuwe gevaren, stelt hij. “We moeten ons bewuster worden van de nieuwe risico’s en bedreigingen die voortkomen uit al die apparaten die aan netwerken zijn verbonden. Fabrieken, laboratoria en ziekenhuizen komen stil te liggen omdat ze worden aangevallen met ransom ware, waarna losgeld wordt gevraagd voordat de werkzaamheden kunnen worden hervat. We bevinden ons in een grenzeloos netwerk waar grenzeloos veel apparaten aan worden verbonden. We hebben niet in de gaten wat de gevaren daarvan zijn.”

De rol van het onderwijs

Er is een belangrijke rol weggelegd voor het onderwijs, vertelt Van Lier. “We kunnen als onderwijs niet denken: dit probleem moeten anderen maar oplossen. Nee, ook wij zijn er verantwoordelijk voor dat we er op een bewuste manier naar kijken. Digitalisering is overal, in elke opleiding en in elke baan, waar onze studenten uiteindelijk in terecht komen. Hoe meer we weten over de voortschrijdende digitalisering van de samenleving, des te meer kansen dit kan opleveren. Binnen vijf jaar kan een student alleen nog maar een baan vinden als hij of zij iets afweet van digitalisering. We zitten er middenin en kunnen er niet meer uit. Dus digitalisering moet nadrukkelijker aandacht krijgen binnen het onderwijs.”

Lees het hele interview

Het hele interview met Ben van Lier lees je hier.

Lees hier een artikel over de totstandkoming van de bundel.

Item delen