Het Beste Idee van AI&I van Avans

Studenten en docenten van de Academie voor Industrie & Informatica (AI&I) van Avans hebben nog tot 1 januari de tijd om mee te doen aan ‘Het Beste Idee’. Zij maken dan kans op startbudget, expertise, tijd en ruimte om hun idee naar de volgende fase te brengen.

 

Indieners van een origineel, innovatief en inspirerend idee kunnen uitgenodigd worden om hun plan in januari te presenteren aan een vakjury. Die bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven en de directie van AI&I. De vakjury bepaalt welke drie plannen er met de winst vandoor gaan. De geselecteerde deelnemers gaan van februari tot en met juni aan de slag met het realiseren van hun idee.

Inschrijven

Voor het indienen van een plan en meer informatie kijk je op de website van Het Beste Idee.

Item delen