HBO-Monitor 2018: hoe doen afgestudeerde hbo’ers het op de arbeidsmarkt?

Afgestudeerde hbo-studenten vinden snel een baan, en de kwaliteit van die baan stijgt behoorlijk in vergelijking met voorgaande jaren. Toch stijgt de werkloosheid in de meeste sectoren licht, behalve in de bètasector. Daar heeft 3,8% van de afgestudeerden anderhalf jaar na afstuderen een baan, net als vorig jaar. Dat blijkt uit de HBO-Monitor 2018.

 

De gemiddelde werkloosheid was in 2018 3,6%, tegenover 3,2% in 2017. De werkloosheid binnen de bètasector is dus weliswaar niet gestegen, maar zit boven het gemiddelde. De laagste werkloosheid is te zien bij de sectoren onderwijs en gezondheidszorg, met respectievelijk 1,7% en 2,0%. Afgestudeerden van deeltijdopleidingen doen het nog beter: onder hen is de werkloosheid gedaald van 2,4% naar 1,5%.

Kritisch over baankwaliteit

Maar liefst 90% van de afgestudeerden vindt binnen 3 maanden een nieuwe baan, tegenover 88% in 2017. Sneller een baan vinden, maar toch meer werkloosheid: dat lijkt tegenstrijdig, maar wijst er op dat de eerste baan steeds vaker van korte duur blijkt. Reden hiervoor kan zijn dat afgestudeerden kritischer zijn geworden over de kwaliteit van het werk. De baankwaliteit is op verschillende punten verbeterd ten opzichte van 2017. Zo werken afgestudeerde hbo’ers vaker minimaal op hbo-niveau en verdienen ze meer per uur. Verder krijgen ze een stuk meer afgestudeerden een vast contract: 51% in 2018 tegenover 44% in 2017.

Over de HBO-Monitor

De HBO-Monitor is een onderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Bijna 24.000 afgestudeerde hbo’ers vulden eind 2018 de enquête in, ongeveer anderhalf jaar na hun afstuderen. In 2018 stond de HBO-Monitor in het teken van de arbeidsmarktpositie van de afgestudeerde hbo’ers van het studiejaar 2016-2017.

Meer informatie

Meer informatie over de HBO-Monitor en de uitkomsten vind je hier.

Vereniging Hogescholen weidde een special aan de HBO-Monitor: ‘Hbo’er aan het werk’.

Item delen