HBO-i presenteert nieuwe domeinbeschrijving op 28 februari

Op 28 februari presenteert HBO-i de nieuwe HBO-i-domeinbeschrijving. Belangrijkste wijzigingen zijn de actualisatie van de beroepstaken en de professional skills en een betere bruikbaarheid binnen Associate Degree-opleidingen. De structuur van het model is onveranderd ten opzichte van de vorige domeinbeschrijving. In de nieuwe versie van de domeinbeschrijving worden de vertrouwde beheersingsniveaus, activiteiten en architectuurlagen voor de beroepslagen gehanteerd.

Actualisatie beroepstaken

Bij de actualisatie van de beroepstaken in de HBO-i-domeinbeschrijving was er speciale aandacht voor onderwerpen als data, AI, cloud, security en maatschappelijke impact. Deze terminologie vind je daarom vaker terug in de beschrijvingen van de – exemplarische – bestaande en enkele nieuwe beroepstaken. Om de leesbaarheid van en de diversiteit in beroepstaken te vergroten worden beroepstaken die letterlijk ‘opeenvolgen’ in de activiteiten (bijvoorbeeld analyseren – adviseren – ontwerpen) niet allemaal herhaald. Ook is er een stap gemaakt met het verder uniformeren in gebruikte terminologie.

Beter bruikbaar

De professional skills kregen in deze editie van de domeinbeschrijving een meer holistische invulling ten opzichte van de domeinbeschrijving uit 2018. Dat maakt ze geschikter voor toepassing binnen meer geïntegreerd onderwijs. De onlosmakelijke samenhang van de professional skills met de beroepstaken is visueel gemaakt. Ten slotte zijn er op inhoudelijk gebied aanpassingen gedaan om de domeinbeschrijving beter bruikbaar te maken binnen de Associate Degree-opleidingen.

Beschikbaarheid domeinbeschrijving

De nieuwe HBO-i-domeinbeschrijving is straks beschikbaar als pdf en als nieuwe webapplicatie. De webapplicatie kan gebruikt worden via verschillende devices. De inhoud van de beroepstaken en van de professional skills komt beschikbaar als dataset (JSON, XLSX) en via een API. Zo kunnen opleidingen een eigen toepassing maken ‘bovenop’ de domeinbeschrijving.

 

 

Item delen