HBO-i lid van Nederlandse AI Coalitie

Stichting HBO-i is lid geworden van de NL AIC (Nederlandse AI Coalitie). De NL AIC is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties zich inzetten om AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden.

Katalysator

De ambitie is om Nederland in een voorhoedepositie te krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn met inachtneming van Nederlandse en Europese normen en waarden. De NL AIC functioneert als dé katalysator van AI-toepassingen in ons land. Een van de belangrijkste doelen is om binnen drie jaar in tenminste tien economische en maatschappelijke sectoren impactvolle AI-innovaties te realiseren. Hier vindt namelijk de toepassing van AI plaats en werken we aan ons verdienvermogen en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen.

Waarom deelnemen?

HBO-i vindt net als de NL AIC dat Nederland een sterke en onderscheidende positie moet opbouwen en onderhouden in de ontwikkeling en toepassing van AI. Als deelnemer van de NL AIC bundelen we krachten en kunnen we leren van elkaar, krijgen we toegang tot relevante contacten en organisaties in het Nederlandse AI-veld en werken we mee aan een sterke propositie van Nederland op het gebied van kennis en innovatie in Europa. Er is een breed palet aan stakeholders verbonden aan de NL AIC. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties werken actief samen om initiatieven in AI te stimuleren en te verbinden. Als HBO-i zullen wij onze leden informeren en aanhaken als wij daar aanleiding en ruimte toe zien. 

Meer informatie

Meer informatie over de NL AIC vind je op de website van de coalitie. Vanaf de website van HBO-i linken we naar het nieuws van de NL AIC. Wil je meer informatie over de deelname van HBO-i, neem dan contact op met Kees Rijsenbrij.

Item delen