HBO-i en Ad’s

HBO-i zet zich in voor het kwalitatief en kwantitatief versterken van het hbo-ict-onderwijs, en dus van Associate degrees. Wat kan HBO-i doen om Ad’s verder te ondersteunen? Frank Schreurs (docent Hogeschool Inholland en voorzitter van de Ad-werkgroep van HBO-i) heeft daar wel ideeën over.

Werk aan de winkel

De Ad’s hebben hun eigen plek in de HBO-i-domeinbeschrijving, maar er is ruimte voor verbetering. Doordat de ontwikkeling van Ad’s gelijk liep met de ontwikkeling van de laatste versie van de domeinbeschrijving, hebben de Ad’s nog niet de aandacht gekregen die ze verdienen. Er is nog werk aan de winkel, vindt ook Frank. “Onbekend maakt onbemind. En er is nog veel onbekendheid over Ad’s. Bij studenten en ouders, maar ook bij collega’s in het hoger onderwijs en bij bedrijven.”

Bekendheid voor behoefte

“Er is een latente behoefte aan Ad’ers,” merkt Frank tijdens gesprekken met het bedrijfsleven. “Bedrijven weten het soms zelf nog niet, maar Ad’ers zijn de oplossing voor veel arbeidsmarktproblemen.” Ook ouders en studenten zijn niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden die een Ad biedt. “De behoefte aan Ad’ers is vaak nog wat verborgen. Hoe beter alle partijen over die behoefte communiceren, hoe beter er op ingespeeld kan worden. Dus een werkgeversvereniging die zegt meer Ad’ers te willen, vraag ik om ook in hun vacatures specifiek om Ad’ers te vragen.”

Doorstroming

Naast bekendheid voor Ad’s is ook de doorstroming van Ad’ers een punt van aandacht. “Samenwerken is belangrijk voor het succesvol doorstromen van Ad’ers. Als iemand binnen dezelfde hogeschool na een Ad een bachelor gaat doen, gaat dat meestal wel goed. Maar van een Ad van de ene hogeschool naar een bachelor bij een andere hogeschool is nog onontgonnen terrein. Dat zijn issues die we kunnen oppakken binnen de platformvergadering van HBO-i.” Sowieso denkt Frank dat de stichting toegevoegde waarde kan leveren als het gaat over het meedenken over de ontwikkelingen bij Ad’s. “Ad’s zijn volop in ontwikkeling en er komen er steeds meer bij, hoe laat je dat op elkaar aansluiten? De Ad-opleiding is nog een blinde vlek, maar dat wordt steeds minder. Ook bij hbo’s die in eerste instantie geen Ad-opleiding wilden, ontstaat nu langzaam animo.”

Ad-werkgroep

Voor het verbeteren van de positie van Ad’s is onder andere aandacht in de Ad-werkgroep. Tijdens de platformvergaderingen van HBO-i wisselt deze werkgroep ervaringen uit en spreken de leden bijvoorbeeld over het ontwikkelen van een brede Ad-opleiding en toetsing. Vind je het interessant om mee te praten? Stuur dan een bericht naar Frank via Frank.Schreurs@inholland.nl.

 

Auteur: tekst van de koning

Item delen