HBO-i-bijeenkomst over Associate Degree ICT

Tijdens de platformvergadering van Stichting HBO-i op 13 december vindt de eerste bijeenkomst plaats van de werkgroep i/o Associate Degree ICT. Alle mogelijke contactpersonen van AD-ICT’s van leden van het HBO-i zijn van harte uitgenodigd om hier bij te zijn; ook als je uiteindelijk niet in de werkgroep wilt plaatsnemen.

 

De eerste bijeenkomst staat onder andere in het teken van kennismaken om samen een landelijk netwerk op te bouwen, het inventariseren van de stand van zaken van AD’s op hogescholen en het nadenken over de doelen van de werkgroep. Zo kan de werkgroep zich bijvoorbeeld bezighouden met het opzetten van een landelijke overlegstructuur, betrokkenheid tonen bij de domeinbeschrijving ‘Bachelor in ICT’ en bestuderen of het wenselijk is om een eigen domeinbeschrijving ‘Associate Degree in ICT’ in te voeren.

 

Meer informatie

De HBO-i-bijeenkomst van de werkgroep i/o AD-ICT vindt plaats op 13 december van 10.00 tot 12.00 uur in vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19 in Utrecht, met aansluitend lunch met de rest van Stichting HBO-i. Kun je niet en heb je geen vervanger? Mail dan de stand van zaken van jullie (eventuele) AD-ICT naar jorg.janssen@han.nl.

Item delen