Gezamenlijke aanvraag wisselstroomsubsidie Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden gehonoreerd

De opleiding Informatica van Hogeschool Leiden en de opleidingen Informatica en Data Science & Artificial Intelligence van Universiteit Leiden hebben een wisselstroomsubsidie toegekend gekregen om de voorlichtingsactiviteiten en in- en doorstroomactiviteiten bij en tussen de opleidingen beter te laten verlopen. Hiermee willen de opleidingen studenten plaatsen in de Informaticaopleiding die het beste bij hen past en overstappen makkelijker maken om zo studenten voor de tekortsector IT te behouden.

Uitval

Het kiezen van een studie in het hoger onderwijs is voor havo- en vwo-scholieren een uitdagend proces. Voor vwo-scholieren die zich op een vervolgstudie oriënteren lijkt een wo-opleiding de meest voor de hand liggende keuze. Toch is de uitval van vwo-scholieren bij universitaire opleidingen hoog, omdat het wo-onderwijsaanbod niet goed genoeg matcht met de praktischer georiënteerde vwo‘er. Tegelijkertijd zijn er hbo-studenten die na het behalen van hun propedeuse liever zouden overstappen naar een wo-opleiding.

Happy op hbo of wo

Opleidingsmanager Informatica Hogeschool Leiden, Lynn Epping: “De uitval in zowel het hbo als wo is groot; een teken dat veel studenten niet op de juiste plek zitten. Een mismatch is niet in het belang van de student, de onderwijsinstelling en zeker niet in belang van de arbeidsmarkt waar een evenredige vertegenwoordiging van zowel praktisch ingestelde als meer theoretische wetenschappelijke young professionals nodig is. Met de toekenning van dit project willen we (aankomende) studenten naar de juiste plek toe leiden ongeacht of dat de universiteit of de hogeschool betreft. Dat betekent dat een praktijkgerichte vwo’er wellicht beter op de hogeschool zou passen en een ‘wetenschappelijke’ hbo‘er na het behalen van zijn propedeuse beter op de universiteit zijn studie kan voortzetten.”

Gemakkelijker en sneller

Hanneke Wegman, Hoofd Onderwijs- en Onderzoeksbeleid Universiteit Leiden: “Er bestaan helaas nog altijd misvattingen over de aard en waarde van wo- en hbo-opleidingen. Door gezamenlijk in te zetten op voorlichtingsactiviteiten hopen we deze weg te kunnen nemen. Tevens willen we de studenten die de overstap van wo naar hbo Informatica of andersom willen maken beter faciliteren, waarbij de extra studieduur zo veel mogelijk wordt beperkt. Onze gezamenlijke inspanning is ervoor te zorgen dat meer studenten gemakkelijker en sneller op de voor hen juiste plek terecht kunnen komen.”

Succesvolle pilot gezamenlijke Proefstudeerdag

Vooruitlopend op de toegekende subsidie, organiseerden beide onderwijsinstellingen in maart een gezamenlijke Proefstudeerdag voor vwo‘ers waar zij kennis konden maken met zowel de Informaticaopleiding aan de hogeschool als aan de universiteit. Tijdens de afsluitende borrel gaven de deelnemende studiekiezers aan een beter beeld te hebben van wat het betekent om te studeren op het hbo en de universiteit. Bovendien wisten veel studiekiezers na afloop van de Proefstudeerdag welk type onderwijs het beste bij hen past.

Wisselstroom voor gezondere in-, door- en uitstroom hoger onderwijs

Het gehonoreerde bedrag zet Hogeschool Leiden in voor het duurzaam inrichten van voorlichtingsactiviteiten rondom hbo en wo en het inrichten van een buddysysteem voor studenten die overstappen van wo naar hbo. De Universiteit Leiden stelt een projectcoördinator aan die een brugfunctie vervult tussen de verschillende afdelingen van beide instellingen (studiekeuze, communicatie, examen- en toelatingscommissies) en een verbindende rol speelt tussen hbo en wo.

 

 

Item delen