Gebrek aan schakeltrajecten blokkeert doorstroom hbo-studenten

Bij minstens 100 masteropleidingen wordt geen schakeltraject aangeboden. Dat concludeert de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) op basis van een steekproef. Masteropleidingen lijken in veel gevallen hbo-studenten te weigeren, aldus de LSVb.

 

De LSVb ontdekte 83 masteropleidingen op hun website dat hbo-studenten geen toegang krijgen tot de master, zonder verdere verduidelijking. Afgestudeerde hbo’ers wordt regelmatig de toegang tot een master ontzegd, ook als die binnen hun vakgebied ligt. Studenten met een universitaire bachelor buiten het vakgebied mogen in veel gevallen wel doorstromen naar de master.

Oproep tot actie

Universiteiten zijn verplicht om schakeltrajecten aan te bieden. Studenten komen voor een schakeltraject in aanmerking als zij een deel van de kennis of onderzoeksmethoden missen om aan een master te kunnen beginnen. Zo kunnen studenten met een hbo-diploma of wo-bachelor uit een andere studierichting doorstromen naar de gewenste masteropleiding. LSVb-voorzitter Tariq Sewbaransingh roept naar aanleiding van de steekproef dan ook op tot actie: “Het is pijnlijk om te zien dat universiteiten hun plicht om studenten te helpen soms omzeilen. We vragen de Inspectie van het Onderwijs om hier onderzoek naar te doen en de wet te handhaven.”

Overzicht

Frens Vonken, voorzitter van Stichting HBO-i, herkent de bevindingen van de LSVb. Afgestudeerde ICT-hbo’ers kunnen op het moment niet gemakkelijk doorstromen naar ICT-masters. Voor de meeste ICT-masters zijn voor ICT-bachelors schakelprogramma’s vereist. Hoewel we op het moment geen overzicht hebben over alle schakelprogramma’s, zien we in een aantal gevallen wel dat hierin onderdelen zijn opgenomen die in de academische bachelorprogramma’s voorkomen, terwijl ze in de masterprogramma’s nauwelijks een rol spelen. Regionaal hebben hogescholen deze schakelprogramma’s wel gedeeltelijk geïntegreerd in het bachelorprogramma, maar dat zijn geen structurele oplossingen. Initiatieven tot verbetering van de doorstroom worden in de regel vanuit het hbo genomen en zijn niet zelden een moeizaam proces. Het aanbieden van professionele masters is dan ook zeker iets dat vanuit het hbo wordt overwogen en in de toekomst waarschijnlijk gaat toenemen. Dit najaar start Stichting HBO-i een project om te inventariseren welke schakeltrajecten er zijn. Vervolgens wil de stichting in beeld krijgen hoe de doorstroom naar academische masters verbeterd kan worden.

 

Gelijke kansen

Ook Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, vindt de bevindingen van de LSVb zorgelijk. “Het kan niet zo zijn dat we als onderwijssector een prioriteit hebben gemaakt van gelijke kansen maar dat deze doorstroomroute in een aantal gevallen zou worden geblokkeerd.” Hij vraagt aandacht voor de doorstroom naar masters: “Ambitieuze studenten die na hun bachelor willen doorleren of zich willen specialiseren moeten we in Nederland juist stimuleren. Het lijkt er helaas op dat dat niet altijd mogelijk is in het wo, reden te meer voor hogescholen om meer professionele masters aan te bieden.”

Item delen