Frens Vonken nieuwe voorzitter HBO-i

Frens Vonken is sinds 1 juli jongstleden voorzitter van het HBO-I. Eerder kondigde Trijntje van Dijk al haar aftreden als voorzitter aan. Het Dagelijks Bestuur van de stichting wordt nu gevormd door Frens, Johan Huitema en Jorg Janssen.

Binnen het HBO-I is het gebruikelijk dat een voorzitter na twee termijnen plaatsmaakt voor een nieuwe kandidaat. Trijntje is gevraagd na haar tweede termijn nog even aan te blijven, om nieuwe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Er volgde een pilot waarbij vier mensen het Dagelijks Bestuur bezetten. Een succesvolle pilot: het HBO-I kreeg de bemensing, structurering en beoogde resultaten op orde, wat voor Trijntje aanleiding was het stokje over te dragen aan Frens.

Item delen