Fors minder aanmeldingen voor opleiding hbo-ICT

Het aantal voorlopige aanmeldingen voor hbo-opleidingen is bekend. Hoewel de voorlopige aanmeldcijfers kunnen afwijken van de daadwerkelijke instroom aankomend studiejaar, worden ze gebruikt als voorzichtige indicatie. Opvallend zijn de cijfers voor de opleiding hbo-ICT: daar zijn vooralsnog 415 minder aanmeldingen voor gedaan dan vorig jaar (-7,1%).

Toename voor AD-opleidingen

Studenten die in september beginnen aan een hbo-opleiding, moesten zich vóór 1 mei aanmelden. Vereniging Hogescholen heeft de aanmeldcijfers in kaart gebracht en vergeleken met de inschrijvingen van het vorige studiejaar. Belangrijkste tendens: associate degree-opleidingen zijn in opmars. Ten opzichte van vorig jaar nam het aantal aanmeldingen toe met 31,6%. Het totaal aantal voorlopige aanmeldingen voor hbo-opleidingen bleef ongeveer gelijk. De definitieve instroomcijfers voor het komende studiejaar verschijnen begin februari 2020.

 

Bekijk het overzicht met voorlopige cijfers per sector van de Vereniging Hogescholen.

Item delen