Fontys ICT lanceert Master of Applied IT

Op 7 februari 2023 startte de eerste lichting studenten met de gloednieuwe hbo-Master of Applied IT. Met de aanvang van een mastertrack binnen ict verbreedt Fontys het opleidingsaanbod. Daarnaast sluit deze ontwikkeling aan op de groeiende rol van onderzoek in het hoger onderwijs.

Masteropleidingen binnen het hbo

Senior Consultant Kwaliteit Sylvia Haerkens legt uit dat hbo-masters in opkomst zijn: “Er is al geruime tijd een roep vanuit het werkveld en de Landelijke Vereniging Hogescholen zet zich daarom in voor meer hbo-masters. Masters bieden Fontys groeikansen en zijn een impactvol product en een uitbreiding van ons onderwijs. Fontys Pulsed ging ons voor en initieerde de Master Digital Technology Engineering. Wij hebben daar veel lessen uitgehaald die ons geholpen hebben onze eigen brede Master of Applied IT te formuleren.” Met de toevoeging van een masteropleiding (niveau 7), naast de bachelor (niveau 6) en de associate degree (niveau 5), maakt Fontys ICT het hoger onderwijsaanbod compleet. Fontys ICT had een sterk verhaal bij het oprichten van de master, merkt Haerkens op. De behoefte aan it’ers in de regio is namelijk enorm en de kaders voor een hbo-master worden duidelijker: “Fontys wil beroepsexperts opleiden en een master heeft daarin veel potentie als aanvulling op het bestaande aanbod. Het past ook goed bij de groei van onderzoek in het hbo.”

Brede master vult gat tussen hbo en wo

Nico Kuijpers is coördinator van de Master of Applied IT en heeft ruime ervaring in het hoger onderwijs. Hij vertelt waarom deze master een belangrijke aanvulling is op het onderwijs: “Ambitieuze studenten die een master willen doen hebben nu alleen de optie om die aan de universiteit te doen. Ze moeten dan een inhaalslag maken op hun theoretische kennis en wiskundige vaardigheden, wat een drempel opwerpt. Bij ict leiden we studenten op om in de praktijk te leren door te doen, samen met onze partnerbedrijven. Daardoor ontwikkelen zij hun kennis door praktijkervaring op te doen. Onze hbo-master sluit daarop aan, en maakt het makkelijker voor studenten om een mastergraad te behalen. Maar wel vanuit de kennis en ervaring die opgebouwd is in de hbo-bachelor.” Een bijkomend voordeel van de master is dat deze een belangrijke rol speelt binnen het toegepaste onderzoek. Studenten dragen effectief bij aan onderzoeksprojecten en vergroten daarmee de slagkracht van de lectoraten.

Analytisch vermogen en praktische knowhow

De masteropleiding beantwoordt niet alleen de leerbehoefte van studenten, maar gaat ook het werkveld helpen, meent Kuijpers: “Onze masteropleiding biedt elke student de mogelijkheid om de diepte in te gaan binnen de eigen expertise. Daarnaast verwerven ze een bredere kennis in de andere ict-disciplines. Ze gaan multidisciplinair werken en leren om verder te kijken dan probleemoplossing. Zij komen met resultaten die breed toepasbaar zijn. Daarmee sorteer je voor op een aansturende rol, zoals je die vaker ziet in grotere organisaties van systeemarchitecten, project leads en teamleiders. Vooral grote organisaties in de regio hebben veel behoefte aan personeel met sterke analytische vermogens en praktische knowhow. Met een Master of Applied IT krijg je het allebei.”

 

Item delen