Fontys Hogeschool ICT, Make IT Work en TechMeUp

Bedrijven hebben moeite voldoende gekwalificeerde ict-professionals te vinden. Ook heeft de ict-sector te kampen met ondervertegenwoordiging van vrouwen, 45+’ers en mensen met een bi-culturele achtergrond. Fontys Hogeschool ICT werkt samen met Brainport Eindhoven en Make IT Work aan oplossingen. Via Make IT Work schoolt Fontys hoogopgeleiden zonder ict-achtergrond binnen een jaar om tot ict-professional met baan. Cursisten van Make IT Work kunnen nu voor omscholing terecht bij Fontys Hogeschool ICT, HAN, HvA en IT Academy Noord-Nederland. En doordat Make IT Work zich als it-opleider aansluit bij het opleidingsfonds TechMeUp, wordt de drempel om zich te laten omscholen lager voor ondervertegenwoordigde groepen in de ict-sector.

Make IT Work Brainport

Make IT Work moet de kloof tussen vraag en aanbod in de ict-branche professioneel en bestendig dichten. Binnen het project krijgen hogeropgeleide ict-talenten de mogelijkheid om zich binnen een jaar bij een bedrijf in de Brainportregio te ontwikkelen tot ict-professional. Na een strenge selectieprocedure kijken kandidaten en potentiële werkgevers of er een klik is. Zo ja, dan committeren de partijen zich aan elkaar en aan Make IT Work. De toekomstige ict-specialist wordt vijf maanden opgeleid binnen FHICT. Hiervoor ontwikkelden de meest ervaren docenten in samenwerking met het bedrijfsleven een passend, actueel lesprogramma. Daarna werken de kandidaten minimaal zes maanden bij hun nieuwe werkgever om het ict-vak goed in de vingers te krijgen.

TechMeUp

Niet alleen vonden FHICT en Make IT Work elkaar in het aanbieden van een passende ict-opleiding voor de kandidaten; Make IT Work sloot zich ook aan bij het opleidingsfonds TechMeUp. Dat betekent dat de kandidaten van het omscholingstraject een rentevrij studievoorschot kunnen aanvragen. Zo kunnen beginnende ict-talenten een zorgenvrije start maken van hun nieuwe carrière. Ze betalen het studievoorschot pas terug wanneer zij in dienst zijn bij een werkgever. Die baangarantie is er al voor deelnemers aan Make IT Work. TechMeUp richt zich vooral op ondervertegenwoordigde groepen. Het is daarmee het eerste fonds dat zich specifiek richt op inclusieve (om)scholing en diversiteit in tech.

Item delen