Erik Fledderus lector Digital Business & Society aan Windesheim

Op 8 november is Erik Fledderus geïnstalleerd als lector Digital Business & Society aan Hogeschool Windesheim. Het lectoraat houdt zich bezig met de menselijke maat in techniek en onderzoekt welke invloed de samensmelting van de digitale wereld met onze gewone leefwereld heeft op organisaties en de maatschappij.

Normen en waarden

De toepassing van algoritmes en kunstmatige intelligentie in digitale techniek brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Digitale techniek kan normen en waarden bevatten. Als mens hebben we invloed op de toepassing daarvan. Bij het ontwerpen en ontwikkelen van technologie zijn er verschillende fases waar softwareontwikkelaars een keuze moeten maken. Het lectoraat Digital Business & Society onderzoekt hoe je op die momenten rekening kunt houden met (publieke) waarden, en hoe je bepaalde waarden kunt versterken met Value Enhancing Technologies (VETs).

Lectorale rede

“Weet je wat VET is…?!” luidt de titel van de lectorale rede die Fledderus hield op de dag van zijn installatie als lector. De rede gaat over hoe de mens grip kan houden op nieuwe technieken. De opkomst van kunstmatige intelligentie brengt de digitale revolutie in een stroomversnelling. Generatieve kunstmatige intelligentie is beschikbaar voor iedereen met toegang tot internet. Dat heeft gevolgen voor allerlei sectoren, ondernemers, publieke organisaties en kennisinstellingen die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek. Het onderzoek naar de menselijke maat in techniek wordt daardoor steeds relevanter, stelt Fledderus.

Over de lector

Fledderus heeft ruim 25 jaar ervaring op het gebied van ict, digitalisering en informatie. Als onderzoeker, adviseur, projectleider en programmamanager was hij nauw betrokken bij de opkomst, ontwikkeling en het gebruik van mobiele en digitale communicatie. Vanaf 2021 is hij werkzaam bij Hogeschool Windesheim. Ook is hij bij Platform PRIO actief als voorzitter.

Item delen