Eerstejaarsstudenten laten binden ondanks beperkingen coronamaatregelen

Wat betekenen de coronamaatregelen voor de binding van eerstejaarsstudenten, en welke gevolgen heeft dat mogelijk voor hun studie? Nu de coronamaatregelen waarschijnlijk voorlopig nog van kracht blijven, buigen verschillende hogescholen zich over deze vraag.

Betere prestaties

Binding zorgt ervoor dat studenten zich openstellen en vragen durven stellen. Dat leidt tot minder uitval en betere studieprestaties. Zowel Lynn Epping (docent Informatica bij Hogeschool Leiden) als Rutger Kappe (lector Studiesucces bij Inholland) hielden zich afgelopen tijd bezig met dit onderwerp.

Challenge Week

Epping nam de IPOHBO onder de loep: de Challenge Week die Hogeschool Leiden jaarlijks organiseert voor eerstejaarsstudenten Informatica. Ze onderzocht de invloed van de week op de binding van de studenten met de opleiding en met elkaar. Op basis van literatuuronderzoek bracht ze in kaart dat het voor studenten belangrijk is om tijd door te brengen met studiegenoten, deel te nemen aan learning communities, kwalitatief contact te hebben met medestudenten en docenten, deel uit te maken van een activerende leeromgeving en zelfgestuurd te leren. De Challenge Week draagt bij aan al deze punten, en het wordt dus een uitdaging om hier voldoende alternatieven voor te vinden die passen binnen de coronamaatregelen. Eppings onderzoek is gedeeld binnen het netwerk VOED, een programma van Hogeschool Leiden waarin collega’s onderzoek doen naar onderwijsvernieuwing binnen hun opleiding. VOED ondersteunt docenten om kritisch naar het eigen onderwijs te kijken, onderzoek van anderen toe te passen op het onderwijsvraagstuk en zelf onderzoek te doen naar de eigen onderwijspraktijk.

Voorbeelden van activiteiten

Ook andere onderwijsinstellingen zullen deze uitdaging op hun pad vinden. Kappe schreef een uitgebreid artikel waarin hij zich bezighoudt met de vraag wat instellingen in het hoger onderwijs binnen de huidige beperkingen kunnen doen om binding tussen studenten onderling en met de opleiding en haar docenten tot stand te brengen. Hij onderscheidt vier soorten binding (formele sociale binding, informele sociale binding, formele academische binding en informele academische binding) en geeft adviezen en voorbeelden van activiteiten die daarbij kunnen helpen. Een samenvatting van Kappes artikel vind je hier.

Item delen