Eerste resultaten proef: flexstuderen voorkomt onnodige uitval studenten

Flexstuderen leidt tot betere toegankelijkheid van het hoger onderwijs en minder uitval van studenten: dat is de eerste positieve conclusie van hogeschool Windesheim over een proef met een flexibele vorm van studiefinanciering. Bij flexstuderen betalen studenten per behaald studiepunt.

 

Het flexstuderen gebeurt in het kader van een landelijke pilot flexstuderen van het ministerie van OCW die dit jaar van start ging. Naast Windesheim doen ook Hogeschool Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en Tilburg University mee.

Onderzoek

Hogeschool Windesheim bevroeg zowel studenten die aan de pilot deelnemen, als studenten die uitgeloot zijn voor het experiment. 18% van de uitgelote studenten geeft aan te stoppen met de opleiding. Collegevoorzitter Henk Hagoort concludeert: “Flexstuderen voorkomt dus onnodige uitval.” Uit het onderzoek van Windesheim blijkt dat studenten verschillende motieven hebben om aan de proef mee te doen. Zo zijn er studenten die hun studie willen combineren met een baan of eigen onderneming, terwijl andere studenten om gezondheidsredenen hun eigen studietempo willen bepalen.

Studentenorganisaties over flexstuderen

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond LSVb zijn enthousiast over de eerste resultaten van flexstuderen. Rhea van der Dong (voorzitter van ISO): “Het onderzoek van Windesheim laat zien dat flexstuderen een belangrijke rol kan spelen als het gaat om kansengelijkheid, omdat het studenten de kans geeft om in hun eigen tempo te studeren. Wij zien graag dat de pilot uitgebreid wordt, zodat zo veel mogelijk studenten de kans krijgen om hun studie succesvol af te ronden.” Tariq Sewbaransingh (voorzitter van LSVb): “Wij bedachten het flexstuderen enkele jaren geleden, om te zorgen dat het makkelijker wordt om te studeren voor studenten in bijzondere omstandigheden, zoals studenten met een functiebeperking. De resultaten bij Windesheim laten zien dat dit inderdaad het effect is.”

Item delen