DOT-framework voor projecten in Machine Learning

Een projectgroep werkt op dit moment aan een pilot voor het verrijken van ictresearchmethods.nl met een derde invalshoek: onderzoeksmethodes per domein. De projectgroep start met het domein Machine Learning en wil vanaf dat punt een generieke oplossing ontwikkelen. Begin volgend jaar verschijnen de resultaten op ictresearchmethods.nl. Gedurende het project komt de projectgroep graag in contact met mensen die zich ook bezighouden met ict en Machine Learning om te sparren. Interesse? Neem contact op met Petra Heck (Fontys), een van de projectgroepleden. Zij schreef ook een uitgebreide blog over het gebruik van het DOT-framework voor projecten binnen Machine Learning.