Project Ict Research Design Patterns

De belangrijkste ict-onderzoekspatronen identificeren en beschrijven: dat is een van de doelen van het project Ict Research Design Patterns. Daarnaast willen we met dit project materiaal ontwikkelen zodat de onderzoekspatronen beschikbaar en bruikbaar zijn voor hbo-ict-studenten en -docenten.

Patronen aanreiken

De doelstelling is om studenten patronen aan te reiken voor het opzetten van een onderzoeksplan bij een onderzoeksvraag, een proces of de realisatie van een (deel)product. De student moet het onderzoeksontwerp zelf verder uitwerken met onder andere keuze en onderbouwing van passende onderzoeksmethodes. Als eindresultaat van dit project wordt een uitbreiding voorzien van de website ictresearchmethods.nl met een sectie over research design patterns. 

Item delen