De nieuwe HBO-i-domeinbeschrijving: “Ruggengraat van ict-opleidingen in Nederland”

Informaticastudent Amber de Geus en president SBU Northwest & Central-East Europe CGI Dirk de Groot namen op 28 februari het eerste exemplaar van de nieuwe HBO-i-domeinbeschrijving in ontvangst uit handen van Sandra van Steenvelt, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Stichting HBO-i. “Deze domeinbeschrijving is de ruggengraat van ict-opleidingen in Nederland.”

Maatschappelijke opgaven

We staan voor grote maatschappelijke opgaven. Er zijn echter veel te weinig ict-professionals om deze opgaven aan te pakken. De HBO-i-domeinbeschrijving is een belangrijk middel voor inclusiever onderwijs, het beter benutten van diversiteit en het wendbaar opleiden van ict-professionals voor de uitdagingen van nu en in de toekomst.

Skills based opleiden

De nieuwe HBO-i-domeinbeschrijving is al jaren het functioneel kwalificatiekader voor hogescholen. Met andere woorden: dankzij de domeinbeschrijving weten docenten en studenten welke vaardigheden zij onder de knie moeten hebben om te slagen. Van Steenvelt zegt hierover: “Skills based opleiden is het nieuwe buzz-woord in onderwijsland. In het IT-onderwijs doen we dat al jaren. Op die manier kun je de diversiteit die studenten met zich meebrengen veel beter tot hun recht laten komen. En dat maken we mogelijk met een robuuste ruggengraat als de HBO-i-domeinbeschrijving. Met een goede architectuur ben je wendbaar en kun je goed inspelen op wat nodig is.”

Verschillen

De belangrijkste verschillen met de domeinbeschrijving uit 2018 zijn de actualisatie van de beroepstaken en de professional skills. Zo is er speciale aandacht voor onderwerpen als data, AI, cloud, security en maatschappelijke impact. De professional skills kregen in deze editie van de domeinbeschrijving een meer holistische invulling. Dat maakt ze geschikter voor toepassing binnen meer geïntegreerd onderwijs. Verder is de nieuwe domeinbeschrijving beter bruikbaar binnen Associate Degree-opleidingen. De structuur van het model is onveranderd. In de nieuwe versie van de domeinbeschrijving worden de vertrouwde beheersingsniveaus, activiteiten en architectuurlagen voor de beroepslagen gehanteerd.

Diversiteit

Bij de feestelijke presentatie van de nieuwe domeinbeschrijving werden Kees Rijsenbrij en Rob Willemsen in het zonnetje gezet als kartrekkers van het project. Zij stonden symbool voor alle mensen die bijdroegen aan de totstandkoming van de HBO-i-domeinbeschrijving. “Want het is vandaag geen hogeschoolfeestje,” stelt Van Steenvelt. Zowel vanuit het bedrijfsleven als onderwijs zijn talloze mensen betrokken om van de HBO-i-domeinbeschrijving een compleet en actueel middel te maken, dat helpt op te leiden voor de uitdagingen van de toekomst. Van Steenvelt benadrukt het belang van diversiteit. “Nederland heeft nog niet de helft van de ict’ers die we nodig hebben. Vrouwen en mensen van verschillende culturele achtergronden zijn nog te weinig vertegenwoordigd in deze branche. Als hogeschool is het belangrijk om te kijken hoe we die diversiteit kunnen vergroten en hoe we een onderwijslandschap kunnen bieden dat bij hen past. Skills based opleiden biedt die mogelijkheid. De Groot beaamt: “Om successen te boeken heb je goede teams nodig. En een goed team is divers. Want diverse teams komen tot oplossingen die voor iedereen werken.”