De kansen van Kies Op Maat voor onze minoren

Kies Op Maat is het online platform waar studenten minoren (en vakken) vinden bij een andere instelling dan de eigen hogeschool. Per jaar kiezen bijna 6.000 studenten hun minor via dit platform. Na zo’n 13 jaar in de lucht te zijn is Kies Op Maat een vertrouwd instrument geworden om studenten te informeren over minoren en vakken bij andere onderwijsinstellingen. Hoog tijd om dit platform wat extra te belichten. Hans van Driel (projectcoördinator bij Kies Op Maat en betrokken vanaf het eerste uur) vertelt meer. “Kies Op Maat helpt bij het onderscheidende karakter van minoren en helpt bij het efficiënt omgaan met ontwikkelgeld.”

Wat vind je op Kies Op Maat?

Kies Op Maat biedt een breed onderwijsaanbod van ruim 30 Nederlandse onderwijsinstellingen, van zowel hbo’s als universiteiten. Het aanbod van minoren is behoorlijk; momenteel staan er 1.929 minoren op Kies Op Maat. Maar dit is niet het totale aanbod van minoren in Nederland; alleen relevante minoren vind je bij ons terug. Wel of niet relevant, dat bepaalt de opleiding zelf. Kies Op Maat adviseert hier slechts in. Zowel verbredende als verdiepende minoren krijgen een plek op de site. Met behulp van de toelatingseisen kan de instroom dan nader georganiseerd worden. Op https://www.kiesopmaat.nl/voor-instellingen/themas/proces/ staat precies beschreven hoe je een minor invoert. Daarnaast kunnen instellingen ook hun minormarkten onder de aandacht brengen via kiesopmaat.nl. Het is dan belangrijk om op tijd de informatie naar de webredactie te sturen.

Waarom staan er ook universiteiten op Kies Op Maat?

Niet alleen het aantal minoren groeit, ook het aantal aangesloten instellingen en de soorten minoren stijgen. Ook steeds meer universiteiten sluiten zich aan bij Kies Op Maat, om zo premasters aan te bieden die passen binnen de minorruimte. Zo loopt de student wat tijd in, als die wil doorstuderen na het hbo. Veel hbo-instellingen werken samen met een select aantal universiteiten om deze doorstroom binnen de minorruimte te laten plaatsvinden, maar dit kan dus ook buiten de eigen samenwerkingsverbanden om. Zo wordt er meer mogelijk voor de student.

Op welke manier werkt Kies Op Maat samen met het onderwijs?

Kies Op Maat wordt sinds kort aangeboden door Surf. Daardoor zijn er meer mogelijkheden om innovatie en verbreding van de samenwerking met het gehele onderwijsveld te versterken. De instellingen die deelnemen aan Kies Op Maat geven ook invulling aan de samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van een beleidsgroep. Zo worden jaarplannen en ontwikkelrichtingen van Kies Op Maat besproken en bepaald. Anderzijds krijgt de samenwerking vorm via het meer operationeel gerichte netwerk van contactpersonen binnen de instellingen. Hans van Driel is coördinator van dit samenwerkingsverband. Voor het beheer en doorontwikkeling van Kies Op Maat is een technisch team beschikbaar.

Welke input kunnen we Kies Op Maat vanuit de opleidingen geven?

Kies Op Maat staat open voor aanvullingen en verbetersuggesties. Welke velden moeten er worden toegevoegd? Mis je criteria om minoren te sorteren? Wellicht kunnen we dit vanuit HBO-i samen oppakken? Hans oppert dat een strategische keuze in het aanbod van minoren een logische stap kan zijn waarmee we zowel studenten als instellingen een dienst bewijzen. Want wanneer een student nu bijvoorbeeld op ‘data science’ zoekt, krijgt hij tussen de 110 en 120 resultaten. En lang niet elke minor overlapt, maar ook niet alle minoren hebben een onderscheidend karakter. Ook hierin schuilt wellicht een project vanuit HBO-i in om samen het aanbod vorm te geven.

Tijdens de platformvergadering in september vertelt Hans de leden van HBO-i meer over wat Kies Op Maat kan betekenen voor onderwijsinstellingen.

Item delen