Dashboard pr-eDICT voor analyses van ICT-onderwijs, -arbeidsmarkt en -vacatures

Sinds half maart heeft pr-eDICT een dashboard online met informatie over ICT-onderwijs, de ICT-arbeidsmarkt en ICT-vacatures. pr-eDICT verzamelt en analyseert data van verschillende platforms en heeft als doel om regionale initiatieven te ondersteunen met uitgebreide arbeidsmarktinformatie.

 

pr-eDICT is het Expertisecentrum Digitalisering ICT van CA-ICT; het Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT. Het maakt gebruik van data van DUO, het CBS, Jobdigger en in beperkte mate LinkedIn. In het dashboard vind je analyses van ICT-opleidingen binnen het mbo en ho (uitgesplitst naar instroom van studenten en uitstroom van gediplomeerden), en van de arbeidsmarkt voor ICT’ers en ICT-gediplomeerden.

Item delen