Community of practice rondom onderzoeksvaardigheden

Via Teams heeft zich een community gevormd met docenten rondom het thema onderzoeksvaardigheden. Het is een plek waar laagdrempelig interactie plaatsvindt. Je kunt er terecht met vragen als ‘heeft iemand toetsvragen over onderwerp x?’ of ‘hoe gaan jullie om met…?’. Ook wordt er bijvoorbeeld gesignaleerd welk lesmateriaal mist, waarna collega’s dit gezamenlijk kunnen oppakken. Wil je toegevoegd worden aan deze community? Stuur een bericht naar Danny Plass.

Item delen