Ambities lectoren ICT in kaart

Dertig lectoren ICT van ruim 20 hogescholen hebben hun gezamenlijke ambities op het gebied van praktijkgericht ICT-onderzoek in kaart gebracht. De ambities staan in de Agenda Praktijkgericht ICT-onderzoek waarvan het eerste exemplaar tijdens ICT.open werd uitgereikt aan Ron Minnee, directeur van de Vereniging Hogescholen.

Startpunt

Geleyn Meijer (Hogeschool van Amsterdam) die de agenda en het bijbehorende factbook overhandigde, benadrukte dat de agenda meer een startpunt dan een eindpunt is: de betrokken ICT-lectoren gaan nu aan de slag om invulling te geven aan de agenda en de actiepunten uit te voeren. Ron Minnee stelde blij te zijn met deze agenda vanwege het algemene belang van ICT-kennisontwikkeling voor het oplossen van vraagstukken rondom digitalisering en de leidende rol die in de agenda voor de lectoren in het praktijkgericht onderzoek voorzien is.

Focus, massa en kwaliteit

De Agenda Praktijkgericht ICT-onderzoek is opgesteld door Birch consultants in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. In de periode september-december 2017 hebben meer dan 30 lectoren ICT van ruim 20 hogescholen input gegeven. Ondersteund door een analyse van het bestaande onderzoekslandschap, die in het factbook te vinden is, hebben de lectoren hun gezamenlijke ambities in kaart gebracht. Deze ambities gaan over de versterking van de focus, massa en kwaliteit van praktijkgericht ICT-onderzoek, betere zichtbaarheid van dit onderzoek en van daaruit voortvloeiend toenemende doorwerking van ICT in opleidingen in den brede en een toenemende rol op het vlak van digitalisering, zowel in de toepassing als in kennis en reflectie op de maatschappelijke betekenis.

Brede vertegenwoordiging ICT-sector

In de stuurgroep die het proces van de totstandkoming van de agenda gestimuleerd heeft, zit een brede vertegenwoordiging van de ICT-sector: Team ICT, IPN, HBO-I, VNO-NCW en Nederland ICT. Zij blijft het verdere proces van harte ondersteunen.

 

ICT.open is de jaarlijkse tweedaagse conferentie voor alle ICT-onderzoekers in Nederland om de laatste kennis en inzichten te delen, dit jaar gehouden op 19 en 20 maart in de Flint in Amersfoort.

 

Bron: http://www.regieorgaan-sia.nl/nieuws/lectoren-ict-brengen-ambities-in-kaart

 

Download de publicaties via deze link.

Item delen