Aanmelden voor jaarcongres Vereniging Hogescholen op 19 april

Op donderdag 19 april vindt het 14e jaarcongres van de Vereniging Hogescholen plaats in Den Bosch. De titel van het congres is ‘Meer waarde met hbo’. Tijdens de dag komen subthema’s als een Leven Lang Leren, de arbeidsmarkt, flexibel onderwijsaanbod en internationale samenwerking aan bod.

 

Het congres is bedoeld voor medewerkers, docenten, bestuurders, beleidsmakers en andere betrokkenen van het hoger beroepsonderwijs in Nederland. Hogescholen worden uitgedaagd om producten te laten zien, ervaren, proeven en beleven.

Sprekers

Verschillende inspirerende sprekers verschijnen ten tonele. Zo zijn Marije Vogelzang (‘eating-designer’) en dr. Koert van Mensvoort (kunstenaar, technoloog en filosoof, bekend vanwege zijn Next Nature filosofie) bij de plenaire bijeenkomst aan het begin van de dag en levert mr. drs. Ingrid van Engelshoven (minister van Onderwijs) een bijdrage aan het slot van de congresdag. Sofie van den Enk is moderator, en ook mr. Thom de Graaf (voorzitter Vereniging Hogescholen) ontbreekt niet. Verder vormen de parallelsessies een belangrijk onderdeel van het programma: hogescholen tonen in workshops hun meerwaarde en delen hun kennis en ervaringen. Ook is er een inspiratiemarkt, waarbij je presentaties vindt over onderwepren als cybersecurity, smart materials en domotica.

Aanmelden jaarcongres

Aanmelden voor het jaarcongres kan bij de Vereniging Hogescholen. Werknemers bij een hogeschool betalen € 120,- bij aanmelding vóór 29 maart 2018 (inclusief koffie/thee/lunch/borrel). Daarna zijn de kosten € 150,-. Wie niet werkzaam is bij een hogeschool, betaalt € 120, ex. btw bij aanmelding vóór 29 maart 2018 (inclusief koffie/thee/lunch/borrel). Daarna zijn de kosten € 150,- ex. btw. De deelname is gratis voor studenten die meewerken aan een workshop, of die zich aanmelden op uitnodiging van studentenbonden.

Item delen