25 jaar Stichting HBO-i

Al 25 jaar zet Stichting HBO-i zich in voor verbetering van de kwaliteit van ICT-onderwijs, de verhoging van instroom en samenwerking met het nationale en internationale beroepenveld. Een bijzondere mijlpaal die gevierd werd op een bijzondere plek: Stichting HBO-i ging voor Pampus!

Platformvergadering

Voor de trossen los gingen, kwamen het bestuur en de vertegenwoordigers van de leden bij elkaar voor een platformvergadering. Daarin werd de stand van zaken rondom de nieuwe domeinbeschrijving toegelicht en werd het financieel verslag 2016 goedgekeurd. Ook vertelde Hanna Copini over de nieuwe initiatieven van Kennismanagement om kennis en ervaringen met elkaar te delen (binnenkort meer hierover) en presenteerde Hanriëtte Ruigt (HHS) het resultaat van de werkgroep Andere Skills. Tot slot koos de vergadering twee nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur.

Lustrumviering

Nadat ’s ochtends spijkers met koppen geslagen werden, stond de middag in het teken van de lustrumviering. Op de boot naar forteiland Pampus ontmoetten leden, oud-leden en directeuren elkaar om samen een onvergetelijke middag en avond tegemoet te varen. Na de koffie met appeltaart blikte Deny Smeets terug op 25 jaar HBO-i, waarin hoogtepunten aan bod kwamen als de HBO-i Bedrijvendag, de Schoolverlaterskrant, de HBO-i Studiebeurs, de Superstage op tv, de ICT Taskforce en HBO-i Conference Tours met mooie bestemmingen. Voorzitter Frens Vonken blikte vooruit en constateerde dat binnen het ICT-onderwijs altijd vooruitgekeken wordt en zeer flexibel gereageerd wordt op ontwikkelingen. ICT speelt in alle branches een steeds prominentere rol en er blijft dus genoeg te doen voor het ICT-onderwijs. Stichting HBO-i zal zich blijven inzetten om in open samenwerking en met respect voor de verschillen in opleiding de strategische positie van het ICT-onderwijs te versterken.

Diederik Jekel

Na de toespraken toog het gezelschap naar het waterbassin, waar wetenschapsjournalist Diederik Jekel een lezing hield. Hij schetste een toekomst waarin de ene mooie ontwikkeling na de andere plaatsvindt; van onzichtbaarheidsmantels tot het 3D-printen van organen. Ook gaf hij aan dat de ontwikkelingen vragen om een enorme mindsetverandering waarvoor we onze leerlingen moeten klaarstomen. Doordat er dankzij wetenschap en ICT een ware revolutie plaatsvindt, kunnen we nu nog niet zeggen hoe het werk in de ICT er over een paar jaar uitziet. Daarom moeten we onze leerlingen vooral het idee erachter vertellen, zodat ze dat straks kunnen toepassen in de situatie waarin ze zich dan bevinden. De studenten van nu bepalen hoe straks de maatschappij eruit ziet. Voer daarom nu de ethische discussie.

Unieke samenwerking

De gidsen van Pampus stonden de aanwezigen al op te wachten voor een rondleiding over het UNESCO Werelderfgoed. Tot slot hadden alle leden, oud-leden en directeuren ruim de tijd om flink bij te praten onder het genot van een barbecue en Pampus-biertje. Het oordeel was unaniem: stichting HBO-i is een bijzondere club waarbinnen ICT-opleidingen op een bijzondere manier samenwerken. Op naar de volgende 25 jaar.

 

Foto’s van deze dag vind je op onze Facebookpagina.

Item delen