‘Kijkje in de keuken’ workshopoverzicht

Sessie 1: 13.45 – 14.30 uur

Samenwerking tussen bloedgroepen

door Esther Hageraats
lokaal D3.49

Het zijn allemaal IT’ers zou je denken, maar er blijken veel cultuurverschillen te zijn tussen de drie bloedgroepen Business-IT, Software Engineering en IT Service Management. Dit studiejaar werken studenten uit de drie groepen voor het eerst samen in 40 projecten van 12 ec met externe opdrachtgevers. Applicatieontwikkeling staat centraal, maar aanpassing van het bedrijfsproces en de bestaande infrastructuur zijn expliciete onderdelen van de opdrachten. In de workshop een Q&A met studenten over hun belevenissen en hoe ze de cultuurverschillen tussen de verschillende bloedgroepen overbruggen.

IT Security

door Wilma Koopman
lokaal D3.51

De bedrijfsprocessen en de bijbehorende data zijn het levensbloed van een organisatie, nu meer dan ooit. Het beschermen van de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van die bedrijfsprocessen en data is van levensbelang.

Aan de andere kant worden aanvallen op diezelfde beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit meer en meer geavanceerd en alomtegenwoordig. Cybercriminelen zijn niet langer alleen opererende hackers; ze zijn goed georganiseerd en goed gefinancierd. Dit betekent dat cybersecurity steeds complexer wordt. Professionele cybersecurity vereist beleid op organisatieniveau, checks & balances en technische maatregelen.

Studeren met robots

door Jeroen Linssen
lokaal D3.59

Robots zie je tegenwoordig overal! Nou ja, eigenlijk niet. Maar waarom dan niet? Wat zijn de huidige uitdagingen voor (sociale) robots? In deze sessie bekijken we wat robots tegenwoordig kunnen, gebaseerd op een module genaamd Living with Robots. Daarnaast gaan we live aan de slag met onze huisrobot Pepper.

Sessie 2: 15.00 – 15.45 uur

Smart Solutions Semester – Interdisciplinaire projecten bij Saxion

door Etto Solomons
lokaal D3.49

Sinds twee jaar nemen we als HBO-ICT deel aan het interdisciplinaire “Smart Solutions” onderzoeks- en ontwerpproject dat Saxionbreed is uitgezet. Hierin werken onze studenten gedurende een half jaar samen met studenten van bijvoorbeeld Verpleegkunde, Small Business of Mechatronica aan opdrachten van lectoraten en van het bedrijfsleven. Tijdens deze sessie hoor je over de opzet (onder meer opdrachtwerving, beoordeling en begeleiding) en over onze ervaringen met deze vorm van projectonderwijs. Nieuwsgierig naar de projecten die komend voorjaar draaien? Kijk hier.

Samenwerken met het mbo

door John Tutert
lokaal D3.51

Binnen de opleiding HBO-ICT zien we uitval van studenten met een mbo-vooropleiding vanwege een tekort aan studievaardigheden (onder andere planning en organiseren). Sinds 2015 werken docenten van de ICT-opleidingen in de regio (ROC van Twente, ROC Aventus en Saxion) samen. De samenwerking bestaat uit het gezamenlijk uitvoeren van het keuzedeel “Voorbereiding hbo voor ICT’ers” sinds 2016, bij elkaar in de keuken kijken, uitvoeren van onderwijs bij elkaar (bijvoorbeeld ITIL-game door ROC van Twente bij Saxion). Tijdens deze sessie krijg je een presentatie over de opzet van het keuzedeel “Voorbereiding HBO voor ICT’ers” en wordt dieper ingegaan op de diverse ontwikkelingen.

Open OiO: speeddate met open leermaterialen

door Danny Plass
lokaal D3.59

Open leermaterialen, wat is dat eigenlijk? Wat heb je eraan? Is het rendabel om er zelf aan bij te dragen? In deze sessie beginnen we kort met de ins en outs van open leermaterialen. Vervolgens maken we kennis met een selectie van de open leermaterialen die ontwikkeld zijn binnen het Open OiO project door er in kleine groepjes kennis mee te maken tijdens speeddates. Gedurende deze dates denken we na over waar open leermaterialen aan moeten voldoen om het voor onszelf bruikbaar te maken. De criteria die zo worden opgehaald nemen we mee binnen het Open OiO project.

Sessie 3: 15.45 – 16.30 uur

Internationale opleiding: project Pitstop

door Rogier Hommels & Margriet de Vos
lokaal D3.49

Bijna een derde van de ICT-studenten haakt af in het eerste jaar. Zware studie? Wellicht, maar de ICT-opleiding heeft ook de meeste studenten met ‘persoonlijke omstandigheden’. Autisme, dyslexie, gameverslaving, en als we naar onze internationale studenten kijken, culturele verwachtingen en het ontbreken van een sociaal vangnet. Dit kan ertoe leiden dat spanningen bij (internationale) studenten oplopen. Vanuit de internationale opleiding van HBO-ICT Saxion hanteren we verschillende vormen van extra begeleiding om Nederlandse en buitenlandse studenten zich thuis te laten voelen en ervoor te zorgen dat ze goed blijven functioneren. Een daarvan is het project ‘Pitstop’. In een interactieve workshop delen wij graag onze ervaringen met jullie. Herkennen jullie dit? Hoe gaan jullie hiermee om? Wat kunnen we van elkaar leren?

Werkveldprojecten organiseren: een kwestie van doen!

Door John van de Pas
Lokaal D3.51

Bij HBO-ICT hebben wij erg goede ervaringen met het uitvoeren van multidisciplinaire opdrachten in het werkveld. Daarvoor werken wij samen met andere opleidingen binnen én buiten Saxion. En altijd in de omgeving waar de studenten later gaan werken, zodat zij tijdens hun opleiding al kennismaken met professionals met andere achtergronden en ervaring opdoen met de do’s en don’ts van werken in een multidisciplinair team. In de workshop delen we onze do’s en don’ts aan de hand van ervaringen die wij hebben opgedaan met de gemeente Amersfoort. Aan het eind van de workshop ga je de deur uit met een checklist voor het organiseren van een werkveldproject in jouw eigen netwerk.

How to train your… Neural Network

door Anthony van den Berg
lokaal D3.59

Breng je eigen laptop of tablet mee: we gaan aan de slag om een neuraal netwerk te trainen zodat het een simpel classificatieprobleem kan oplossen. In een half uur bouwen we een neuraal netwerk. We gaan deze trainen en we onderzoeken hoe goed ons netwerk is in het classificeren van het door ons aangeboden probleem. We doen dit met behulp van Keras en SciKitLearn en https://colab.research.google.com. Voorkennis is niet vereist of misschien zelfs… niet gewenst.

Aanmelden is vanaf nu mogelijk via dit formulier.

Pagina delen

hbo-i leden

alle leden