Hanriëtte Ruigt, Jeannette Danes, Jantien Donkers, Ruud Tönissen

Break-out sessie Andere skills

Innovatie in het HBO-i-werkveld bestaat, naast allerlei technische en bedrijfskundige aspecten, vooral ook uit aspecten die wij gedefinieerd hebben als “De Andere Skills”.

We onderzochten voor het HBO-i wat deze skills zijn, op welke wijze zij een plek hebben in de diverse curricula, of er ruimte voor moet komen in de domeinbeschrijving en hoe vakdocenten onderling contact kunnen zoeken en materialen en inzichten kunnen delen.

Na het delen van de resultaten gaan we daar ook actief mee aan de slag.

Pagina delen

hbo-i leden

alle leden