Uitwisseling HOGENT-Saxion HBO-ICT over Datawarehousing

De HBO-ICT-opleiding van Saxion organiseert verschillende internationale weken en studiereizen voor studenten met buitenlandse partnerscholen of met andere academies van Saxion. Zo kunnen ook studenten die geen interesse hebben in een langere periode in het buitenland toch een internationale ervaring opdoen. Daarmee kunnen ze hun theoretische kennis over werken in virtuele teams en cultuurverschillen kunnen koppelen aan echte ervaringen. Een van die internationale weken is een uitwisselingsweek over databases met HOGENT.

 

Door Margriet de Vos

 

We zijn vier jaar geleden gestart met de voorbereidingen, want met elkaar beslissen dat je een dergelijke internationale ervaring belangrijk vindt is één ding, maar het daadwerkelijk voor elkaar krijgen ervan is best wel complex. Niet alleen hadden we te maken met zeer verschillende academische kalenders, waardoor het prikken van een week al veel moeilijker bleek te zijn dan verwacht, ook het curriculum was anders opgebouwd, de aantallen studenten lagen erg uiteen, we zaten met verschillen in bekostiging, de inbedding in het curriculum qua ects, afstemming in het systeem (bij ons in Bison, in Gent in onderwijsfiches), het vrijmaken van mensen, verschillende softwarelicenties en dan heb ik het nog niet eens over de ontwikkeling van het lesmateriaal. Maar als je het echt wilt en je management steunt je, dan lukt het.

 

Vorig jaar hebben we de week voor het eerst uitgevoerd. Twintig tweedejaarsstudenten van de opleiding Business IT zijn een week in Gent geweest en volgden daar het onderwijs met Vlaamse studenten in groepjes van vijf. Tegelijkertijd kwam er een vergelijkbaar aantal Gentse studenten naar Deventer om bij ons met Nederlandse studenten in groepjes aan de opdrachten te werken. Op beide locaties (Gent en Deventer) werd tegelijkertijd een identiek programma gedraaid met op elke locatie een team van Nederlandse en Vlaamse docenten. Studenten kregen les en werkten in projectgroepen en tegelijkertijd was er ook veel aandacht voor kennismaking en een goed sociaal programma. In beide landen werden de inkomende studenten ondergebracht in een hostel. Dit jaar hebben we een vergelijkbaar programma op iets grotere schaal uitgevoerd.

 

Hoe hebben de studenten het programma ervaren? Over de inhoudelijke databasecontent was de algemene opinie vergelijkbaar met die over het reguliere projectonderwijs, maar over de samenwerking met de Gentse studenten waren de studenten unaniem positief verrast. Ze vonden het lastig om samen te werken met studenten die iets andere voorkennis en vaardigheden hadden dan zijzelf, gewend als ze zijn aan het werken in homogene groepjes, maar vooral de culturele verschillen waren een eye opener. Ze hadden niet verwacht dat die zo groot zouden zijn. “De Vlaamse studenten kunnen veel harder werken dan wij en zich veel beter focussen”, hoorde ik een student vol bewondering zeggen. “Ze zijn heel competitief en willen echt hele hoge cijfers halen”, zei een ander. Iemand die de week in België had doorgebracht vertelde dat de docenten daar veel formeler zijn dan in Nederland en je veel meer laten ‘zwemmen’. Hij vond ook de lunchpauzes in België veel te lang. De Belgische collega’s roemden juist onze gezellige losheid en warme ontvangst. Uiteindelijk werd het samengevat door een van onze studenten die opmerkte: “Ik begrijp nu nog beter wat Geert Hofstede bedoelde met masculiene en feminiene culturen, machtsafstand en collectivisme”. Dat was precies wat wij beoogden met deze internationale uitwisselingsweek: niet alleen wat anekdotische ervaring opdoen, maar koppeling van theoretische inzichten aan de praktijk en ervaren hoe spannend en verrijkend het kan zijn als je in een heterogeen team samenwerkt.

 

Dat proces moet je wel goed begeleiden, want de kans op wij-zij denken is zeker ook aanwezig. Want ja, ze lopen tegen frustraties op het vakgebied aan als de dashboardsmakers moeten wachten op de queries van hun teamgenoten en hoe makkelijk is het dan om allemaal op je eigen eilandje te gaan zitten werken, los van het team?

 

We hebben vooraf en tijdens de week veel aandacht besteed aan het proces van luisteren, interesse tonen, verkennen van verschillen, kennismaken, vertellen waar je goed in bent, als persoon, als IT-er en qua samenwerking en we hebben veel tijd uitgetrokken voor sociale evenementen. Dat zagen we terug: er werd goed samengewerkt en ook in de avonduren trokken de Nederlanders en de Vlamingen met elkaar op. Ook de projectresultaten zagen er mooi uit. Kortom: het was ook dit jaar weer een super leerzame, leuke week die goed ontvangen is.

Item delen