Toolbox Gender Include IT voor het behouden van vrouwen voor ict

Vrouwen kiezen nog steeds minder vaak voor een ict-opleiding dan mannen. En veel vrouwen met een ict-opleiding zijn niet werkzaam in deze branche. Om vrouwen niet alleen te interesseren voor het vak, maar ook te behouden, is de Toolbox Gender Include IT ontwikkeld. De toolbox is gebaseerd op uitgebreid onderzoek door TechYourFuture in samenwerking met Hogeschool Windesheim, Saxion en bedrijven.

Kwaliteiten optimaal benutten

De toolbox bevat twee sets van instrumenten om de organisatie meer genderinclusief te maken; een voor ict-opleidingen en een voor ict-organisaties. De instrumenten zijn inzetbaar voor zowel mbo als hbo. Uitgangspunt van de toolbox is dat opleidingen en organisaties proberen aan te sluiten bij de behoeften en wensen van hun studenten en medewerkers. Meer genderinclusief worden hoort daarbij: meer aandacht voor het feit dat mensen verschillen in wat ze nodig hebben om goed te functioneren en zich prettig te voelen op het werk of de opleiding. De toolbox helpt bij het creëren van een situatie waarin de kwaliteiten van een brede groep mensen optimaal kunnen worden ingezet.

Item delen