Hackathon over WhatsApp-fraude leidt tot inzichten

“Hoi mam, ik heb een nieuw telefoonnummer. Kun je wat geld naar me overmaken?” Veel mensen zijn bekend met WhatsApp-fraude. Studenten van HS Leiden en NHL Stenden deden mee aan een hackathon over dit onderwerp. De opbrengsten van deze samenwerking met organisaties als de politie, het OM en de FIOD kan helpen om in de toekomst beter op te trede tegen deze vorm van internetcriminaliteit.

Onderzoeksrichtingen

Eind vorig jaar kwamen vertegenwoordigers van verschillende politie-eenheden, de Politieacademie, het OM, TNO, Deloitte, ABNAMRO, FIOD en docenten én studenten van Hogeschool Leiden en NHL Stenden (online) bij elkaar om in multidisciplinaire teams te werken aan de verschillende onderzoeksopdrachten. De organisatie was in handen van het programma Toekomstbestendig Opsporen en Vervolgen (TOV) en BlueM. Zij definieerden drie onderzoeksrichtingen:

– Datasets: om inzicht te genereren in de oorsprong van en de infrastructuur achter de persoonsgegevens die gebruikt worden door fraudeurs.

– Proces en barrières: om het delict te bemoeilijken of te verijdelen.

– Burgeropsporing: een zoektocht naar tools en middelen waarmee slachtoffers op basis van de bij hen bekende gegevens de identiteit van de fraudeur kunnen achterhalen.

Opbrengsten

De organisatie noemt de hackathon een succes. Een van de teams kreeg zicht op een mogelijke verdachte die datasets genereert en verkoopt. Er zijn meerdere creatieve preventiemogelijkheden en barrières aangedragen die verder worden uitgewerkt. En er is met frisse ogen naar de mogelijkheden voor burgeropsporing gekeken. Verder was de werkvorm succesvol: die leidde tot veel kruisbestuiving en creativiteit. Ook de opleiding zelf was enthousiast. “Door de vele disciplines die samenkwamen en de hoge tijdsdruk waaronder oplossingen gevonden moesten worden, was deze hackathon een prachtige manier om het curriculum direct aan de praktijk te toetsen”, aldus Peter van der Wijden, docent Forensisch ICT bij Hogeschool Leiden.

Item delen