Behoefteonderzoek: duurzaamheid en Green IT in het hoger onderwijs

Duurzaamheid heeft afgelopen jaren in al haar facetten een plek gekregen in het hoger onderwijs. Ook in het IT-domein is onder de noemer Green IT steeds meer aandacht voor dit onderwerp. Een Nederlandstalig basisboek hierover ontbreekt nog, maar daar komt verandering in als het aan Rene Visser en Anda Counotte ligt. Help hen om de behoefte in het hoger onderwijs in kaart te brengen door drie vragen te beantwoorden.

Onderwerpen

Green IT is een combinatie van activiteiten die de negatieve impact van IT op het milieu minimaliseren en de positieve impact die IT kan hebben optimaliseren. In bijvoorbeeld het European competence framework wordt kennis over duurzaamheid zelfs als een noodzakelijke competentie voor IT-professionals gezien. Er zijn veel Engelstalige publicaties beschikbaar. Visser en Counotte onderzoeken de behoefte aan een Nederlandstalige publicatie die opleidingen in het eerste of tweede studiejaar kunnen gebruiken bij een basiscursus over Green IT. Daarbij kunnen onderwerpen aan bod komen als:

– de relevantie van de UN sustainable development goals

– de samenhang tussen people, planet en profit/prosperity

– de samenhang tussen duurzaamheid en circulariteit

– duurzaamheid en het rekencentrum

– circulariteit in de IT-inkoopketen

– beleid, KPI’s en governance

– IT for green

Drie vragen

Er is al een uitgever bereid gevonden om een dergelijk boek uit te geven. Maar eerst willen Visser en Counotte meer inzicht in de behoefte aan een publicatie over Green IT. Wil je daarom onderstaande drie vragen beantwoorden?

1. Heb je voor je eigen onderwijs (of binnen de eigen opleiding) behoefte aan een Nederlandstalig Green IT basisboek?

2. Welke onderwerpen moeten in ieder geval aan de orde komen in een Green IT basisboek?

3. Wil je zelf ook een bijdrage aan dit boek leveren?

Mail je reactie naar Rene Visser, r.e.visser@hr.nl of Anda Counotte anc@ziggo.nl.

Item delen