Nieuwe projecten: wie doet mee?

Verschillende hogescholen brachten onderwerpen in waar vanuit HBO-i aandacht aan besteed zou moeten worden. Die onderwerpen vind je terug in het HBO-i jaarplan 2021. Vanuit deze thema’s willen we projecten opstarten. Is er een onderwerp bij dat je aanspreekt en waar je mee bezig bent, meld je dan aan als deelnemer of trekker van zo’n project via info@hbo-i.nl. HBO-i faciliteert de projecten en vergoedt in bepaalde gevallen de gemaakte uren. Voor deze projecten zoeken we nog deelnemers:

 

Expertiseteam Cybersecurity

Online werken vraagt andere professional skills

Keuzes en ervaringen met interpretatie en profilering in het HBO-i-domeinmodel

Delen en leren van elkaar over afstemming met het vo

Hbo: van school naar kennisinstelling

Expertiseteam Cybersecurity

Er is behoefte aan een structureel overleg en afstemming over het onderwerp cybersecurity. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een eerste bijeenkomst. Deze bijeenkomst is bedoeld om kennis te maken met elkaar en samen een voorstel te doen voor een werkgroep of project. Denk bijvoorbeeld aan een inventarisatie van activiteiten die opleidingen organiseren rondom cybersecurity, het delen van (les)materiaal en onderzoeken hoe cybersecurity vertegenwoordigd is in de domeinbeschrijving. De deelnemers van de werkgroep bepalen welke activiteiten opgepakt worden. Er is al een groep geïnteresseerden, maar er is nog meer plek. Wil je aansluiten bij dit initiatief? Mail naar info@hbo-i.nl.

Online werken vraagt andere professional skills

Online werken heeft niet alleen grote impact gehad op ons onderwijs in het afgelopen jaar, maar ook op het werk van vrijwel alle ict-professionals. Werkgevers voorspellen dat deze ervaring ook de manier van werken in de toekomst beïnvloedt. Opleidingen hebben de taak om studenten hier op voor te bereiden. Het gaat vooral om de ontwikkeling van nieuwe professional skills. Met dit project brengen we in kaart om welke vaardigheden het gaat en hoe we dat kunnen aanpakken. Anne-Marie Kuijpers (Fontys Hogeschool ICT) is projectleider. Wil je vanuit jouw hogeschool een stap zetten in de ontwikkeling van deze nieuwe professional skills en daarbij samenwerken met gelijkgestemden bij andere hogescholen? Geef je interesse door via info@hbo-i.nl.

Keuzes en ervaringen met interpretatie en profilering in HBO-i domeinmodel

Er zijn sterke verschillen tussen de manieren waarop verschillende opleidingen het HBO-i domeinmodel in hun onderwijs verwerkt hebben. In dit project richt een werkgroep zich op het uitwisselen van verschillende interpretaties, de implementaties en de ervaringen die de opleidingen ermee hebben. Dat helpt deelnemers om de profielen van de studenten die zij opleiden beter vorm te geven. HBO-i zoekt een trekker voor deze werkgroep om de bijeenkomsten voor te bereiden, met hulp van het HBO-i-bureau. Interesse? Stuur een e-mail naar info@hbo-i.nl.

Delen en leren van elkaar over afstemming met het vo

Veel van onze studenten volgden een vooropleiding in het voortgezet onderwijs. Behalve dat hierin in het vak Informatica veel verandert, zijn er initiatieven bij verschillende hogescholen tot samenwerking met vo-scholen in hun regio. Met het mbo bestaat dit soort samenwerking al veel langer. Doel van dit project is het uitwisselen van initiatieven en ervaringen om zo van elkaar te leren en samen sterk te staan. Spelen dergelijke initiatieven ook bij jouw opleiding? Of overweegt je opleiding een soortgelijk initiatief en willen jullie hierin samen optrekken? Stuur dan een e-mail naar info@hbo-i.nl.

Hbo: van school naar kennisinstelling

Lectoraten zijn inmiddels een vanzelfsprekend deel van het hbo. Onderzoek is integraal onderdeel van het onderwijs. Het werkveld heeft op veel plaatsen een grote rol in het onderwijs. De roep om hoogopgeleide ict’ers is groot en er ontstaan verschillende vormen van bij- en omscholingstrajecten. Hbo-instellingen transformeren naar iets wat we kennisinstellingen zouden kunnen noemen. Maar wat is dat? Wat doen we daarin? En wat zijn best practices? In dit project inventariseren we uitdagingen en delen we best practices. Doe je mee? Stuur een mail naar info@hbo-i.nl.

 

Terug naar de special: de projecten van HBO-i


Item delen

hbo-i leden

alle leden