Platformvergadering

9.30 uur Ontvangst met koffie, vergaderingen van thema- en werkgroepen, stamoverleggen, AD-overleg, etc.
12.00 uur Lunch
12.30 – 15.00 uur Platformvergadering

 

Agenda Platformvergadering

 1. Opening
  – Vraag vanuit SAC HTNO m.b.t. clusteraccreditaties
  – Input vanuit werkveldcommissies voor domeinbeschrijving
 2. Statutenwijziging en stemrecht
  – Terugkoppeling van het overleg met het DB en het directeurenoverleg
 3. Beleids- en Jaarplan 2018-2019 gekoppeld aan de Begroting 2018
 4. Toepassing van de Domeinbeschrijving bij verschillende hogescholen
  – Fontys Venlo – Richard van den Ham
  – Hogeschool Utrecht – Guido Ongena
  – Fontys Eindhoven hogeschool ICT: Michael Franssen- De domeinbeschrijving: de typering van het masterniveau
 5. Stand van zaken lopende thema’s
  – Rekenkamer (arbeidsmarktanalyse)
  – Methodekaart praktijkonderzoek
 6. Vervolg project Genderbalance
 7. AD-overleg
 8. Besluitenlijst 13 december Platformvergadering 2017
 9. Belangrijke data:
  – 6 en 7 maart: NIOC in Leeuwarden
  – 18 april: Platformvergadering inclusief Kijkje in de keuken van Avans
  – 13 juni: Conferencetour 2018
 10. Rondvraag


Organisator: Bestuur Stichting HBO-i

Item delen

hbo-i leden

alle leden