Kijkje in de Keuken Hogeschool Inholland

Op woensdag 2 juni is er weer een online Kijkje in de Keuken voor alle IT-docenten in het hoger onderwijs. Dit keer opent Hogeschool Inholland de digitale deuren. Inholland laat zien hoe zij hun onderwijs en onderzoek inrichten, en wat de speerpunten van de onderwijsinstelling zijn. Twee keer per jaar organiseert Stichting HBO-i het Kijkje in de Keuken, samen met steeds een andere hogeschool als host. Het is een evenement voor en door docenten, waarbij volop kennis uitgewisseld wordt en inspirerende sessies plaatsvinden ter bevordering van onderwijsinnovatie. Aanmelden is gratis en doe je hier.

 • IT-hub, de interdisciplinaire learning-community

  Door Danielle Leentjens (business developer IT hub bij lectoraat Data Driven Smart Society

  Binnen de IT-hub wordt interdisciplinair onderzoek gedaan naar maatschappelijke vraagstukken waarbij IT als onderzoekmethode wordt ingezet. Onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven werken in de IT-hub nauw met elkaar samen.

 • Hoe flexibel is flexibel?

  Door Fatiha Aït Ali (docent/leercoach Business IT & Management)

  De opleiding Business IT & Management deeltijd Diemen doet mee aan de pilot flexibilisering deeltijdonderwijs. Dit geeft veel ruimte om je opleiding anders in te richten dan bij een ‘klassieke’ opleiding. Je kunt meer gebruik maken van eerdere leeropbrengsten van studenten en de student krijgt meer zeggenschap en regie over zijn opleiding. Maar hoe flexibel is flexibel? Welke ruimte kun je een student bieden, terwijl je het ook nog organiseerbaar houdt? Hoe waarborg je de waarde van een diploma? Hoe geef je een student voldoende duidelijkheid over wat van hem verwacht wordt, maar geef je tegelijkertijd ruimte voor eigen inbreng? Hoe zorg je voor samenhang in leeruitkomsten, maar maak je het wel mogelijk ze individueel aan te tonen?

  Tijdens deze workshop vertellen we iets over de keuzes die wij gemaakt hebben en willen we graag met jullie van gedachten wisselen over de dilemma’s die we onderweg zijn tegengekomen.

 • Werkplaats Digitaal Ondernemen

  Door Petra Bijvoet, projectleider Werkplaats Digitaal Ondernemen

  Laat je inspireren door de Werkplaats Digitaal Ondernemen die in februari van start is gegaan. Hoe ziet de samenwerking eruit met bedrijven en met het MBO in de werkplaats? Wat hebben studenten en MKB-bedrijven eraan? Hoor over de ervaringen van een student. Daarnaast gaan we in gesprek over de rol van de docent. We horen graag van jouw ideeën en/of ervaringen over/met multilevel onderwijs.

 • Hoe geef je studenten meer regie, zonder zelf de regie te verliezen?

  Door docenten Elmer Hoeksema en Richard Kleijhorst en studenten (Technische Informatica).  

  Het verschuiven van de regie richting de student vraagt om een andere rol van de docent. De student krijgt meer vrijheid om de gewenste competenties te verwerven en heeft hiervoor begeleiding en feedback van de docent nodig. Het klassikale instructie-onderwijs voldoet niet meer. Het is aan de docent om de juiste individuele uitdagingen voor te leggen aan studenten, daarbij individuele leeruitkomsten op te stellen, herhaaldelijk feedback te geven en gewenste workshops te verzorgen. Elmer en Richard delen hoe zij die andere ‘coachende’ rol vervullen en we horen van studenten of en hoe deze aanpak werkt.

 • Studentsucces: actieve betrokkenheid en sociale en academische integratie #hoedan?

  Door Jacqueline Meijer, docent Business IT en Management en docentonderzoek bij onderzoeksleerlijn studiesucces

  Het lectoraat Studiesucces doet onderzoek naar studentenwelzijn en engagement. Het afgelopen jaar richtte veel onderzoek zich op studeren in coronatijd. Bijvoorbeeld het onderzoek Vier muren en scherm: studeren in coronatijd.

  Belangrijk is altijd hoe we de resultaten uit de verschillende onderzoeken kunnen vertalen naar het onderwijs.

  Het lectoraat heeft een ‘Kader voor Studiesucces’ samengesteld. In dit model zijn factoren, waarvan bewezen is dat deze van invloed zijn op studiesucces, geclusterd en ingedeeld naar studentfactoren, docentfactoren en onderwijsfactoren. Het model omvat de gehele studieketen en geeft dus factoren weer die van belang zijn vanaf het moment van instromen tot aan het moment dat de student de arbeidsmarkt betreedt. Daarnaast zijn in het model vier universele behoeften opgenomen die van belang zijn voor het vergroten van studiesucces. In deze workshop willen we ingaan op twee behoeften, namelijk  actieve betrokkenheid en sociale en academische integratie. Vragen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld: In welke basisbehoeften wordt bij de verschillende opleidingen voorzien, in welke minder. Wat is de rol van de docent, de opleiding en de student? Welke tips kunnen we elkaar geven?

 • Putting the user first…

  Nymphaea Notschaele en Eef Stavenuiter (docenten opleiding Informatica)

  Uiteindelijk zullen veel producten die onze informatici ontwikkelen gebruikt worden door mensen die efficiënter en met meer controle, verschillende taken willen vervullen. Een belangrijk deel van het curriculum van de opleiding is dan ook gericht op het trainen van vaardigheden op het gebied van human centered design in de vorm van interactie ontwerp en user-interface design.

  “People ignore design that ignores people.” — Frank Chimero, Designer

  De keuzeminor ‘User Xperience Design’, opgezet als living lab, staat volledig in het teken van ‘research driven design’. Hierbij werken onze studenten samen met opdrachtgevers en bedrijven uit het veld aan het verbeteren van specifieke gebruikservaringen.

  Nymphaea Notschaele en Eef Stavenuiter delen hun ervaringen bij de ontwikkeling van dit curriculum en tonen resultaten uit de minor.


Locatie: online
Aanvangstijd: 13:00u
Organisator: HBO-i
Link voor meer informatie: https://www.hbo-i.nl/kijkje-in-de-keuken-event/

Item delen

hbo-i leden

alle leden