Conferentie aansluiting Havo-HBO

Op woensdag 28 september 2016 organiseren de LWHW (Landelijke Werkgroep HBO Wiskunde) en SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) in Utrecht de conferentie “Hier havo…, hbo hoort u mij? Aansluiten in het hbo op de vernieuwingen in het havo”.

In 2013 zijn voor de natuurwetenschappelijke vakken in het havo nieuwe examenprogramma’s ingevoerd. Twee jaar later gebeurde dat voor de wiskundevakken. Dit jaar is een advies over het examenprogramma informatica uitgebracht. Doel van de conferentie is om docenten en curriculumontwikkelaars in het hbo op de hoogte te stellen van deze veranderingen, zodat zij hun onderwijs beter kunnen laten aansluiten op deze vakken. Tegelijkertijd kunnen we de havo-docenten van de betreffende vakken informeren over de wensen die in het hbo leven over de voorkennis van studenten. 

Meer informatie
Deelname aan de conferentie kost €50 (inclusief lunch). Kijk voor meer informatie over het programma en aanmelden op http://www.slo.nl/agenda/hier-havo/.


Item delen

hbo-i leden

alle leden