Previous Page  7 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 40 Next Page
Page Background

European e-Competence Framework

In 2001 sprak een aantal grote ict-bedrijven hun zorg uit over het tekort aan ict’ers op

de arbeidsmarkt. Dit was aanleiding voor het oprichten van de CEN ICT Skills Work-

shop in 2003. In 2006 vond een nadere inventarisatie plaats van ict-profielen binnen

Europa, waaruit bleek hoezeer profielbeschrijvingen verschillen in uitgangspunten,

model en doel, zoals bijvoorbeeld SFIA (Verenigd Koninkrijk), AITTS (Duitsland) en

CIGREF (Frankrijk). Dit vormde de aanleiding voor het ontwikkelen van het European

e-Competence Framework (e-CF), dat in september 2008 voor het eerst is gepubli-

ceerd. In 2013 is de derde versie verschenen.

Het e-CF is ontwikkeld voor het bedrijfsleven en het humanresourcemanagement en

maakt gebruik van bekwaamheidsniveaus voor de gehele ict-beroepspraktijk. Het

e-CF bestaat uit vier dimensies:

- dimensie 1: vijf e-competentiegebieden, afgeleid van de ict-bedrijfsprocessen

‘plan’, ‘build’, ‘run’, ‘enable’ en ‘manage’

- dimensie 2: een verzameling van 32 e-competenties

- dimensie 3: vijf beheersingsniveaus, gerelateerd aan de zes hoogste EQF-niveaus

- dimensie 4: voorbeelden van kennis en vaardigheden gerelateerd aan de e-compe-

tenties.

Het e-CF benoemt vijf niveaus van bekwaamheid op de werkplek en integreert in de

competentiedefinitie drie facetten in die bekwaamheid:

a) Zelfstandigheid: heeft een bereik van ‘uitvoeren van instructies’ tot ‘maken van

persoonlijke keuzes’.

b) Gedrag: representeert het waarneembare resultaat van een houding en heeft een

bereik van ‘het vermogen om toe te passen’ tot ‘het vermogen om te doorgronden’.

c) Context: heeft een bereik van ‘gestructureerde- voorspelbare’ situaties tot ‘onvoor-

spelbare - ongestructureerde’ situaties.

De beheersingsniveaus van de Bachelor of ICT sluiten aan bij dimensie 3 van het e-CF.

Bachelor of ICT

7